Κινδυνεύει να χαθεί από τις θάλασσές μας… Σπάνια εμφανίζεται. Βίντεο

Περιβάλλον

Γνωρίζαμε ότι μία σπάνια αποικία ιππόκαμπων βρίσκεται στη χερσόνησο της Χαλκιδικής, στο Στρατώνι. Τώρα μαθαίνουμε ότι μία αποικία βρέθηκε και στη λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού, παρότι οι ιππόκαμποι είναι ένα είδος το οποίο σπάνια συναντάμε στις ελληνικές θάλασσες.

Το ευαίσθητο και σχετικά σπάνιο αυτό είδος κινδυνεύει από την λεπτή ισορροπία που επικρατεί στη λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού. Ο κίνδυνος για την θαλάσσια ζωή προκύπτει από την μόλυνση των υδάτων και από την μείωση του οξυγόνου στο νερό.

Σύμφωνα με επιστήμονες, τα μη βιολογικά λιπάσματα και τα εντομοκτόνα που χρησιμοποιούνται στη γύρω περιοχή, καταλήγουν στην θάλασσα μέσω των όμβριων υδάτων και του υδροφόρου ορίζοντα δηλητηριάζοντας τα ψάρια. Όπως σημειώνουν, οι ρυπογόνες ουσίες από την ανθρώπινη δραστηριότητα παγιδεύονται εκεί καθώς έργα υποδομής εμποδίζουν την επικοινωνία της θάλασσας του Αιτωλικού με το ανοικτό πέλαγος. Τα νερά έχουν καταστεί μη κατάλληλα για μεγάλο μέρος των θαλάσσιων οργανισμών. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 15% των ειδών ιππόκαμπων της Μεσογείου έχουν χαρακτηριστεί ως είδη υπό εξαφάνιση, σύμφωνα με τη Διεθνή Ένωση Προστασίας της Φύσης.

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του ιππόκαμπου είναι η ιδιόρρυθμη ζωοτοκία του, δηλαδή τα αυγά του θηλυκού τα οποία παραλαμβάνει ο αρσενικός και τα οποία τοποθετεί σε ειδικό ασκό της κοιλίας του όπου και εκκολάπτονται. Μετά δε την εκκόλαψη ο ασκός σχίζεται και εξέρχονται οι μικροί ιππόκαμποι. Λόγω της σχεδόν όρθιας στάσης του και της ανατομίας της κεφαλής του που προσομοιάζει με εκείνη του αλόγου σε πολλές γλώσσες η κοινή του ονομασία είναι αλογάκι ή άλογο της θάλασσας.

Δείτε το βίντεο από Hippocampus Marine Institute