Τρόμαξαν και από το… Διάστημα

Μία εικόνα... μία αλήθεια

Βλέπετε δορυφορική εικόνα από τον Σταθμό της ΝΑSA στο Διάστημα…

Φαίνονται οι πλημμυρισμένες εκτάσεις στον Θεσσαλικό κάμπο.

Επίσης φαίνεται και το χρώμα της θάλασσας που έχει αλλάξει στα παραθαλάσσια τμήματα της Θεσσαλίας.