Το Αρχαίο Θέατρο… της απελευθέρωσης δούλων από τους κυρίους τους

Πολιτισμός

Στη φωτογραφία είναι το Αρχαίο Θέατρο Γιτάνων, στη Θεσπρωτία.

H αρχαία πόλη των Γιτάνων βρίσκεται στο βορειοδυτικό άκρο της Θεσπρωτίας. Το θέατρο κατασκευάστηκε τον 3ο αι. π.Χ. στο βορειοδυτικό άκρο της πόλης, έξω από το τείχος και δίπλα στον πλωτό κατά την αρχαιότητα ποταμό Θύαμι.

Το κοίλον του θεάτρου περιλαμβάνει 29 σειρές λίθινων εδωλίων. Η χωρητικότητα του θεάτρου υπολογίζεται σε 4.000 θεατές. Στην όψη των περισσότερων εδωλίων είναι χαραγμένα κύρια ονόματα: Αλέξανδρος, Μενέδαμος, Νικάνωρ, Φαλακρίων & Δαμοξένα, Ματερίνα και Φιλίστα. Δηλώνουν πράξεις απελευθέρωσης δούλων από τους κυρίους τους.

Η έντονη διαβρωτική δράση του παρακείμενου ποταμού Καλαμά δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στον χώρο του θεάτρου και καθιστά αναγκαία τη λήψη των απαραίτητων μέτρων προστασίας. Όταν ο Καλαμάς υπερχειλίζει, το νερό καλύπτει τη σκηνή, την ορχήστρα και τις πρώτες σειρές εδωλίων. Επιπλέον, η κυκλοφορία των υπογείων υδάτων, τα οποία συντελούν στη διάλυση του ήδη σαθρού γυψολιθικού υποβάθρου της περιοχής, έχει ως αποτέλεσμα την κλίση όλου του κοίλου προς τα δυτικά και τις μετατοπίσεις των εδωλίων από την αρχική τους θέση.

Το έργο της συντήρησης και αποκατάστασης του μνημείου ξεκίνησε το έτος 2015 και αποκαταστάθηκαν οι τρεις κεντρικές κερκίδες. Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν τον Δεκέμβριο του 2019 και έκτοτε φιλοξενούνται παραστάσεις. Φωτογραφία αοπό υπουργείο Πολιτισμού.

Σύνολο επισκέψεων 2,206 , Σήμερα 1