Σπάνιο έγγραφο… Η ταινία που κρίθηκε ακατάλληλη για νέους μέχρι 17 ετών…

Θυμάμαι... Μία εικόνα... μία αλήθεια

Σήμερα, με αφορμή την παγκόσμια ημέρα αρχείων, έρχεται στο φως ένα σπάνιο έγγραφο από το αρχείο της Φίνος Φιλμ… Πρόκειται για μία επιστολή του Φιλοποίμενα Φίνου προς την κυβέρνηση, εν έτει 1970, σχετικά με την λογοκρισία που υπέστη η ταινία «Η Ζούγκλα των Πόλεων», με αποτέλεσμα να κριθεί ακατάλληλη για νέους μέχρι 17 ετών…

«Είναι λυπηρόν και τα μέγιστα απαγορευτικόν δι ημάς, κ. Γενικέ, τοιάυται ελληνικαί ταινίαι, μη ακολουθούσαι την πεπατημένην των ευκόλων κωμωδιών ή των μπουζουκοβριθών μελοδραμάτων άτινα μαστίζουν την ελληνικήν οθόνην, ταινίαι οι οποίαι παράγονται με την φιλοσοφίαν να συμβάλλουν στην οικοδόμησιν μιας καλλίτερας ελληνικής κοινωνίας και μιας υφιεστέρας ελληνικής νεότητος να απαγορεύωνται εις τα ελληνόπουλα με το αβασάνιστον επιχείρημα της υπάρξεως κάποιας σκηνής “βίας”.

Άλλωστε, επί αυτού του σημείου κ. Γενικέ, επιτρέψατέ μας να παρατηρήσωμεν ότι εάν ο αγών του καλού να ξεπεράση το κακό που ορθώνεται στον δρόμο του είναι κάτι το οποίον δεν πρέπει ποτέ να διδαχθώσι τα ελληνόπουλα, τότε ασφαλώς θα έπρεπε να τους απαγορευθή να λάβωσι γνώσιν και της θυσίας του Διάκου στην Αλαμάνα, του Κατσαντώνη στα Γιάννενα, του χορού του Ζαλόγγου και τόσων άλλων κορυφαίων στιγμών της Ελληνικής Ιστορίας, όπου η νίκη των ελληνικών ιδανικών στηρίζεται ακριβώς στην δύναμη που δίδουν στο άτομο να ξεπερνά τα βασανηστήρια και αυτόν τούτον τον θάνατον.

Με την ελπίδα ότι θέλετε ενεργήση ίνα αποδοθή δίκαιον και χαρακτηρισθή κατάλληλος η ανωτέρω ταινία μας.»

Η πρώτη φωτογραφία θεωρείται σπάνια και είναι από τα γυρίσματα της ταινίας. Ακολουθεί το έγγραφο του Φιλοποιμένα Φίνου. Αναδημοσιεύονται από την Φίνος Φιλμ.

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.