Ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την αξιοποίηση του τ. βασιλικού κτήματος του Τατοϊου

Πολιτισμός

Προχωρά το πρόγραμμα για την αξιοποίηση του τ. βασιλικού κτήματος του Τατοϊου. Στο πλαίσιο αυτό εγκρίθηκαν από το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων οι μελέτες για την πυροπροστασία, την ύδρευση, τον βιολογικό καθαρισμό, την ηλεκτροδότηση και τις τηλεπικοινωνίες, που αποτελούν προϋπόθεση για την δημιουργία σύγχρονου, καθαρού και ασφαλούς περιβάλλοντος λειτουργίας, ανάδειξης και ανάπτυξης του Κτήματος, στη βάση των δεδομένων που δημιουργούν οι νέες χρήσεις, οι οποίες θα  φιλοξενηθούν στο υφιστάμενο κτηριακό απόθεμα.

Οι επεμβάσεις αποκατάστασης στα κτήρια του Τατοϊου, για να φιλοξενήσουν ψυχαγωγικές και εκπαιδευτικές χρήσεις, προχωρούν σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα που έχει τεθεί από το υπουργείο Πολιτισμού. Στα κτήρια αυτά εντάσσονται το Ιπποστάσιο -ένα από τα παλαιότερα κτήρια της παραγωγικής ενότητας, το οποίο συνδέεται άρρηκτα με τον αγροτικό χαρακτήρα του κτήματος- και το Καταφύγιο, ένα κτήριο που φέρει σημαντικές ιστορικές μνήμες.

Δεδομένης της αρχιτεκτονικής και ιστορικής αξίας των κτηρίων, στόχος των επεμβάσεων είναι η ανάδειξη της αρχιτεκτονικής και ιστορικής τους αξίας, μέσω της διατήρησης των αυθεντικών μορφολογικών και τυπολογικών στοιχείων τους.

Μπορεί να είναι εικόνα δέντρο και εξωτερικοί χώροι

Σύνολο επισκέψεων 1,671 , Σήμερα 1