Καλή σχολική χρονιά…

Εμπνεύσεις... τέχνης

Το έργο “Στην τάξη” είναι του ζωγράφου Τεοφίλ-Εμμανουέλ Ντυβερζέ. Δωρεά του Παναγιώτη Περβανά στην Εθνική Πινακοθήκη.

Είναι η πρώτη μέρα στο σχολείο για τους 1.341.985 μαθητές Νηπιαγωγείου, Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου της Ελλάδας.

Θα εφαρμοστεί πιλοτικά η επέκταση του ωραρίου του Ολοήμερου Σχολείου από τις 16:00 στις 17:30 στο 50% των τμημάτων που λειτουργούν σήμερα ως ολοήμερα, δηλαδή σε σχεδόν 5.000 τμήματα Νηπιαγωγείων και Δημοτικών σε όλη τη χώρα, για όσους γονείς το επιθυμούν, εφόσον συμπληρωθούν τα τμήματα.

Σύνολο επισκέψεων 408 , Σήμερα 1