Καλή σχολική χρονιά…

Εμπνεύσεις... τέχνης

Το έργο “Στην τάξη” είναι του ζωγράφου Τεοφίλ-Εμμανουέλ Ντυβερζέ. Δωρεά του Παναγιώτη Περβανά στην Εθνική Πινακοθήκη.

Είναι η πρώτη μέρα στο σχολείο για τους 1.341.985 μαθητές Νηπιαγωγείου, Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου της Ελλάδας.

Θα εφαρμοστεί πιλοτικά η επέκταση του ωραρίου του Ολοήμερου Σχολείου από τις 16:00 στις 17:30 στο 50% των τμημάτων που λειτουργούν σήμερα ως ολοήμερα, δηλαδή σε σχεδόν 5.000 τμήματα Νηπιαγωγείων και Δημοτικών σε όλη τη χώρα, για όσους γονείς το επιθυμούν, εφόσον συμπληρωθούν τα τμήματα.