“Ψαρεύουν” τόνους σκουπίδια από τις θάλασσές μας

Περιβάλλον

Σαράντα πέντε αλιευτικά σκάφη από διαφορετικά λιμάνια σε όλο το Αιγαίο συμμετέχουν στη μείωση των θαλάσσιων απορριμμάτων με τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα “Fishing for Litter”.

Με τη συνδρομή τους, το 2023 απομακρύνθηκαν περίπου 50 τόνοι βενθικών απορριμμάτων, εκ των οποίων το μεγαλύτερο ποσοστό ήταν από πλαστικό. Συγκεκριμένα, το 57% ήταν πλαστικά αντικείμενα από τα οποία τα μισά ανήκουν στα πλαστικά μίας χρήσης (σακούλες, πλαστικά μπουκάλια, κ.α.).

Επίσης, περίπου το 10% προέρχονται από αλιευτική δραστηριότητα (κιούπια, σχοινιά και δίχτυα). Οι τόνοι που συλλέχθηκαν αντιστοιχούν σε περίπου 45.000 αντικείμενα/σκουπίδια, τα οποία καταγράφηκαν από τους αλιείς σε ειδική φόρμα που έχει διαμορφωθεί για τη συλλογή επιστημονικών δεδομένων.

Μέσα από αυτή τη διαδικασία, οι συμμετέχοντες αλιείς συμβάλλουν στην απομάκρυνση μεγάλου όγκου βενθικών απορριμμάτων και γίνονται «επιστήμονες πολίτες» μέσα από τη συλλογή σημαντικών πληροφοριών για αυτά.