Είμαστε “τυφλοί” και χωρίς σχέδιο… Ο θάνατος “χτυπά” τους Έλληνες εξαιτίας της ρύπανσης του αέρα…

Περιβάλλον

Οι επιστήμονες δηλώνουν, σε κάθε ευκαιρία, την ανησυχία τους για την ατμοσφαιρική ρύπανση, κυρίως σε αστικές περιοχές, που προκαλεί, χρόνο με το χρόνο, όλο και περισσότερους θανάτους. Δυστυχώς η Ελλάδα ανήκει σε εκείνες τις χώρες που βαδίζουν χωρίς σχέδιο για την προστασία όλων μας…

Είναι γεγονός ότι η Ε.Ε μας έχει ήδη επιπλήξει για την ανεπαρκή προστασία του πληθυσμού, καθώς κατηγορεί τη χώρα μας ότι δεν έχει λάβει επαρκή μέτρα για την όσο το δυνατόν συντομότερη μείωση της ρύπανσης από NO2 στον οικισμό της Αθήνας, ρύπανση η οποία υπερβαίνει το ανώτατο όριο από το 2010.

Το καμπανάκι οι επιστήμονες το έχουν χτυπήσει πολλές φορές, αλλά οι αρμόδιοι έδειχναν αδιάφοροι… Και όμως, όπως επισημαίνουν οι επιστήμονες, περισσότεροι από 8.500 θάνατοι ετησίως, στην Ελλάδα, θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί εάν μειώνονταν οι συγκεντρώσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης και οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.

Πώς τα μέτρα κατά του κορωνοϊού μείωσαν την ατμοσφαιρική ρύπανση ...

Σύμφωνα με τις έρευνες του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης, 6.487 θάνατοι μπορούν να αποδοθούν στην έκθεση μικροσωματιδίων (ΡΜ2.5) ετησίως στα αστικά και ημιαστικά κέντρα, με τα μεγαλύτερα ποσοστά καταγραφής να αφορούν στους πληθυσμούς της Αθήνας (58%) και της Θεσσαλονίκης (13%). Επίσης 2.115 θάνατοι στις αγροτικές περιοχές, όπου η συγκέντρωση πληθυσμού είναι μεν μικρότερη σε σχέση με τα αστικά κέντρα, η μέση ηλικία τους όμως είναι μεγαλύτερη, δηλαδή υπάρχουν περισσότεροι ηλικιωμένοι άνθρωποι, που είναι πιο ευάλωτοι στις επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Ειδικά στο κέντρο της Αθήνας, οι μακροχρόνιες επιπτώσεις του διοξειδίου του αζώτου (ΝΟ2) αντιστοιχούν σε 160 θανάτους.

Εντός ορίων η ατμοσφαιρική ρύπανση στη Θεσσαλονίκη – Newsbeast

Κάτι αλλάζει;

Η κατάσταση που επικρατεί στα αστικά κέντρα, φαίνεται πως ανάγκασε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να προχωρήσει στην κατάρτιση Εθνικού σχεδίου για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα θα αποκτήσει για πρώτη φορά στην ιστορία της συνεκτικό σχέδιο αντιμετώπισης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Το υπουργείο ανάρτησε, προς δημόσια διαβούλευση, το «Εθνικό Πρόγραμμα Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (ΕΠΕΑΡ)», προκειμένου να προωθηθεί μία σημαντική μεταρρύθμιση όσον αφορά την περιβαλλοντική πολιτική της χώρας και την προστασία της δημόσιας υγείας.