Κατάφερε να ζήσει;

Μία εικόνα... μία αλήθεια

Περισσότερα από 200 διαφορετικά θαλάσσια είδη έχουν βρεθεί μπλεγμένα σε εγκαταλελειμμένα αλιευτικά εργαλεία.

Ο εγκαταλελειμμένος αλιευτικός εξοπλισμός, όπως αναφέρει η οργάνωση isea, είναι μεταξύ των πιο κοινών υδάτινων απορριμμάτων. Θεωρείται μάλιστα ως ένα από τα πιο επικίνδυνα απορρίμματα που βρίσκονται στο θαλάσσιο περιβάλλον, καθώς συνεχίζει να ψαρεύει και άμεσα απειλεί τη θαλάσσια πανίδα.

Ο συγκεκριμένος ροφός που απελευθερώθηκε είναι απειλούμενο είδος και συμβάλλει σημαντικά στην ισορροπία του θαλάσσιου οικοσυστήματος, ενώ μεταξύ των άλλων πιέσεων πλέον είναι αντιμέτωπος και με τους χιλιάδες τόνους εγκαταλελειμμένου αλιευτικού εξοπλισμού που εντοπίζονται στο θαλάσσιο περιβάλλον.

Σύνολο επισκέψεων 3,801 , Σήμερα 3