Ο πίνακας για τον οποίο όλοι μιλούν…

Εμπνεύσεις... τέχνης

Ο Θεόδωρος Ιακώβου Ράλλης  ήταν Έλληνας ζωγράφος της «γαλλικής ακαδημαϊκής σχολής» του ύστερου 19ου αιώνα. Σήμερα θεωρείται ο πιο χαρακτηριστικός Έλληνας οριενταλιστής ζωγράφος.

Περισσότεροι από είκοσι πίνακες του Θεοδώρου Ράλλη δημοπρατήθηκαν στους παγκοσμίου φήμης οίκους δημοπρασιών τέχνης Sotheby΄s και Bonhams του Λονδίνου σε υψηλές τιμές που δεν είχαν προηγούμενο σε έργα Ελλήνων ζωγράφων.

Η υψηλότερη τιμή μέχρι σήμερα επιτεύχθηκε με την ελαιογραφία του “Η αιχμάλωτη” η οποία πωλήθηκε στο ποσό των 1.046.232 ευρώ υπερκεράζοντας τον Κωνσταντίνο Βολανάκη, Νικόλαο Γύζη και Κωνσταντίνο Παρθένη. Με τη διαθήκη του άφησε ορισμένα έργα στην Εθνική Πινακοθήκη.