Και όμως τότε τους ψέκαζαν…

Η Ελλάδα παλιά...

Εντυπωσιακή είναι η φωτογραφία του 1947 με τα αεροπλάνα να ψεκάζουν την Αθήνα… Ήταν η εποχή που το DDT (χλωριούχος ένωση, ισχυρά τοξική που χρησιμοποιήθηκε για τον περιορισμό της μετάδοσης της ελονοσίας), ήταν μια καινοτομία, όταν μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο άρχισε να δοκιμάζεται ευρύτερα για την καταπολέμηση της μεγάλης μάστιγας…

Παράλληλα, εκείνη τη χρονιά προκαλούσε αναστάτωση και η εξάπλωση της χολέρας στην Αίγυπτο, καθώς έρχονταν στην Ελλάδα πολλά άτομα από την Αίγυπτο και λαμβάνονταν μέτρα για την προφύλαξη του ελληνικού πληθυσμού από πιθανή εξάπλωση…

Οι αεροψεκασμοί στην Αθήνα στις 22 Οκτωβρίου 1947 κάποιοι θεώρησαν ότι έγιναν για την «αιγυπτιακή χολέρα», όμως, άλλες πηγές έλεγαν ότι γίνονταν συστηματικά για την ελονοσία. Το DDT εφαρμόστηκε μετά το 1945-46 και οι ψεκασμοί γίνονταν από ειδικά αεροσκάφη του αμερικανικού Ναυτικού.

Η εικόνα είναι του φωτογράφου Δημήτρη Χαρισιάδη (1911-1993) από το φωτογραφικό αρχείο του Μουσείου Μπενάκη και αναδημοσιεύεται από “Παλιές εικόνες και φωτογραφίες της Ελλάδας / Old pictures of Greece”