Πόσα χρόνια ζωής έχουμε κερδίσει σε σχέση με το 1928. Οι παθήσεις που μας “κόβουν” χρόνια

Κοινωνία

Σημαντικά είναι τα αποτελέσματα έρευνας του Εργαστηρίου Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων (ΕΔΚΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, για την διακύμανση των χρόνων ζωής των Ελλήνων από το 1928 έως σήμερα.

Όπως επισημαίνεται στην έρευνα, τα συνολικά κέρδη ζωής μας ήταν εντυπωσιακά, καθώς οι μεν άνδρες ζουν σχεδόν 34 χρόνια και οι γυναίκες 36,5 χρόνια περισσότερα σε σχέση με το 1928, και αντίστοιχα 15,5 και 17 χρόνια περισσότερα σε σχέση με το 1950.

Μετά το 1995 όμως, τα «κέρδη» μας επιβραδύνονται σημαντικά, περισσότερο απ’ ότι στις 15 χώρες της Ε.Ε (πριν από την τελευταία διεύρυνσή της), όπως τονίζει ο επικεφαλής της έρευνας, καθηγητής Δημογραφίας του Πανεπιστημίου, Βύρων Κοτζαμάνης. Αυτό οδήγησε στην υποβάθμιση της θέσης μας, καθώς, ενώ το 1995 οι Έλληνες βρίσκονταν 2η υψηλότερη θέση και οι Ελληνίδες στην 7η ανάμεσα στις χώρες αυτές όσον αφορά το προσδόκιμο ζωής, σήμερα οι μεν άνδρες βρίσκονται στην 13η θέση και οι γυναίκες στην 10η.

Αν η θέση μας την περίοδο 1995 – 2017 «υποβαθμίσθηκε» αναφέρεται στη δημοσίευση, αυτό έχει σχέση με την λιγότερο αποτελεσματική στην Ελλάδα, σε σχέση με άλλες χώρες, αντιμετώπιση των δυο κύριων ομάδων παθήσεων (παθήσεις του κυκλοφορικού συστήματος και καρκίνοι) που θίγουν τις ώριμες και μεγάλες ηλικίες.

Χώρισε ο κορονοϊός ένα ζευγάρι ηλικιωμένων στην Ουάσινγκτον - Ecozen

Αυτό οφείλεται κυρίως στην ελλιπή διάγνωση, πρόληψη και περίθαλψη των χρόνιων παθήσεων στη χώρα μας και είχε σαν αποτέλεσμα, εκτός των άλλων, η Ελλάδα να βρίσκεται σήμερα στις τελευταίες θέσεις ανάμεσα σε 19 ευρωπαϊκές χώρες όσον αφορά τα έτη σε καλή κατάσταση υγείας που θα ζήσουν οι 65 ετών και άνω πριν αποβιώσουν (7 χρόνια στην Ελλάδα, τα υπερδιπλάσια, 15,5 στην Σουηδία). Αυτό δε είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό, καθώς σε περιπτώσεις επιδημιών όπως η τρέχουσα, η θνησιμότητα είναι πολύ υψηλότερη στους ηλικιωμένους και υπερήλικες με κακή κατάσταση υγείας.