Σε αυτή την περιφέρεια γέμισαν ποντίκια… Και τη λύση θα δώσει κάποιος που τα θεωρεί… εκλεκτό μεζέ

Περιβάλλον

Σε πολύ μεγάλο εξελίσσεται το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες στην περιφέρεια της Θεσσαλίας από την εμφάνιση πολλών ποντικιών που καταστρέφουν τις καλλιέργειές τους.

Και για να αντιμετωπίσουν αυτό το τεράστιο, όπως το χαρακτηρίζουν πρόβλημα βρήκαν τη λύση… Και προέρχεται από την ίδια τη φύση. Θα εφαρμόσουν μια νέα πρωτοποριακή μέθοδο, που έχει ήδη χρησιμοποιηθεί και από άλλες χώρες, όπως το Ισραήλ, την Ελβετία και τις ΗΠΑ, που αντιμετώπισαν αντίστοιχο θέμα με την εμφάνιση ποντικιών. Πρόκειται για μια λύση που χρησιμοποιεί φυσική μέθοδο για την εξολόθρευση των τρωκτικών, χωρίς να επιβαρύνουν το περιβάλλον.

Σύμφωνα με τη νέα αυτή μέθοδο θα φτιάξουν -στις περιοχές που εμφανίστηκαν τα τρωκτικά- σπιτάκια για να φωλιάσει το νυχτερινό αρπακτικό Tritone, που μοιάζει με τον «μπούφο» της ελληνικής περιφέρειας, και αυτό με τη σειρά του θα κυνηγάει τα τρωκτικά, καθώς αποτελούν… εκλεκτό μεζέ για αυτά τα πουλιά.

Σύνολο επισκέψεων 6,396 , Σήμερα 1