Από τις πρώτες απεικονίσεις πλοίων στο Αιγαίο…

Πολιτισμός

Στην εξωτερική επιφάνεια της βάσης αυτού του πήλινου χειροποίητου τηγανόσχημου σκεύους από τη Σύρο, οι Κυκλαδίτες χάραξαν, σαν να το έβλεπαν από ψηλά, πλοίο με 28 κουπιά, ανάμεσα στα “αφρισμένα” κύματα. Το σκεύος είχε αποτεθεί ως ταφική προσφορά στο νεκροταφείο με τους 600 τάφους στη Χαλανδριανή Σύρου.

Παλαιολιθικά εργαλεία από οψιανό της Μήλου που βρέθηκαν στο σπήλαιο Φράγχθι της Αργολίδας στην Πελοπόννησο μας δείχνουν ότι οι άνθρωποι ταξίδευαν στο Αιγαίο ήδη από το 11.000 π.Χ. Οι πρώτες γνωστές απεικονίσεις πλοίων στο Αιγαίο, όμως, εμφανίζονται μετά από περίπου 8.000 χρόνια στο νεολιθικό οικισμό του Στρόφιλα Άνδρου για να ακολουθήσει 500 χρόνια αργότερα η θαλασσινή παράσταση πάνω σε αυτό το τηγανόσχημο σκεύος.

Τα τηγανόσχημα σκεύη είναι από τα πιο χαρακτηριστικά ευρήματα των πρωτοκυκλαδικών τάφων της τρίτης χιλιετίας π.Χ., κυρίως της Σύρου. Σε μερικά, όπως αυτό, απεικονίζονται παραστάσεις πλοίων, που είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσες, γιατί δείχνουν τη μεγάλη ανάπτυξη και σημασία της ναυσιπλοΐας στη φάση αυτή του Kυκλαδικού Πολιτισμού, αλλά και τον τύπο του πρωτοκυκλαδικού πλοίου με υψηλή πλώρη και μερικές φορές και υψηλή πρύμνη, κουπιά, αλλά όχι ιστία.

Το έκθεμα βρίσκεται στην Έκθεση Κυκλαδικών Αρχαιοτήτων, του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου.