Κρυμμένες κάτω από το χώμα οι… αποδείξεις της ρωμαϊκής εποχής της Πάτρας. Εικόνες

Πολιτισμός

Αποδόθηκε στην πόλη των Πατρέων το τμήμα του ρωμαϊκού σταδίου, συντηρημένο και αποκατεστημένο, που φωτίζει τη ρωμαϊκή περίοδο της Πάτρας.

Το ρωμαϊκό στάδιο είναι μνημείο, ίσως το μεγαλύτερο εκείνης της περιόδου στον ελλαδικό χώρο. Κατασκευάστηκε το τελευταίο τέταρτο του 1ου αι. μ.Χ. στην καρδιά της ρωμαϊκής πόλης. Λόγω της γεωπολιτικής της θέσης ιδρύθηκε ως colonia Augusta, αυτοκρατορική αποικία, καθώς ο αυτοκράτορας διέγνωσε τα τεράστια στρατηγικά της πλεονεκτήματα.

Η κατασκευή του σταδίου αποδίδεται σε προσφορά του αυτοκράτορα Δομιτιανού και σχετίζεται με τον εορτασμό της εκατονταετηρίδας της Πάτρας ως ρωμαϊκής αποικίας, το 86 μ.Χ. Στο στάδιο λάμβαναν χώρα καλλιτεχνικοί και αθλητικοί αγώνες, τα Καισάρεια, αλλά και αγώνες μονομάχων.

O νέος αρχαιολογικός χώρος στην Πάτρα είναι πλέον, από σήμερα, προσβάσιμος σε όλους. Το μνημείο ήταν καταχωμένο, καθώς είχαν κτιστεί επ’ αυτού νεότερα οικοδομήματα, τα οποία, από τη δεκαετία του 1970, το Υπουργείο Πολιτισμού σταδιακά απαλλοτριώνει. Ήδη, κάποια από αυτά ανήκουν στο Υπουργείο και επίκεινται οι σχετικές κατεδαφίσεις. «Προκειμένου, είπε η Λίνα Μενδώνη, να αναδειχθεί το μεγαλύτερο δυνατό μέρος του συγκεκριμένου μνημείου και να αποδοθεί στην πόλη, απαιτούνται και άλλες απαλλοτριώσεις οι οποίες και δρομολογούνται».

Εκτός από την υλοποίηση της αρχικής μελέτης στερέωσης και αποκατάστασης​ των μνημειακών καταλοίπων του ρωμαϊκού σταδίου, έγιναν ακόμα μια σειρά  παρεμβάσεων που κρίθηκαν απαραίτητες για την αποκατάσταση και την ολοκλήρωση της ανάδειξης του σταδίου και του περιβάλλοντος χώρου του, όπως εργασίες στερέωσης και αποκατάστασης, γεωτεχνικές εργασίες και διαχείρισης ομβρίων υδάτων, βελτίωσης και διευκόλυνσης της προσβασιμότητας σε όλους και ιδίως για τα  εμποδιζόμενα άτομα. Ο προϋπολογισμός του έργου ανήλθε σε 335.000,00 €.