Πριν από 129 χρόνια η πρώτη παράβαση οδηγού για όριο ταχύτητας. Η καταδίωξη έγινε με… ποδήλατο

Κόσμος Σαν Σήμερα

Καθημερινά η Τροχαία κάνει επιχειρήσεις ελέγχου στα οχήματα για να διαπιστωθεί αν παραβιάζονται οι κανόνες οδικής ασφάλειας.

Όμως, ποια ήταν η πρώτη κλήση που δόθηκε, παγκοσμίως για παράβαση ορίου ταχύητας;

Η πρώτη κλήση για παραβίαση του ορίου ταχύτητας δόθηκε, το 1896, στο Ηνωμένο Βασίλειο… Σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν, ο Walter Arnold εισήγαγε το 1895 από τη Γερμανία μία Benz 1,5 PS.

Το όριο στα τέλη του 19ου αιώνα ήταν μόλις 2 μίλια την ώρα (3,2 km/h), ενώ υποχρεωτικά μπροστά από το όχημα έπρεπε να περπατά άνθρωπος που ανέμιζε κόκκινη σημαία! Ο Walter Arnold οδηγούσε το συγκεκριμένο όχημα, στο Paddock Green του Kent, με τετραπλάσια ταχύτητα, δηλαδή σχεδόν 13 km/h, ενώ δεν προπορευόταν πεζός.

Η «καταδίωξή» του έγινε από αστυνομικό με ποδήλατο, ο οποίος τον σταμάτησε και του έκοψε την πρώτη καταγεγραμμένη κλήση για υπέρβαση ορίου ταχύτητας!

Στα τέλη του 1896 ο νόμος άλλαξε, το όριο ανέβηκε στα 22,5 km/h και βέβαια καταργήθηκε η υποχρέωση να προπορεύεται πεζός. Για να το γιορτάσουν οι Βρετανοί, διοργάνωσαν αγώνα από το Λονδίνο στο Brighton, στον οποίο συμμετείχε και ο Walter Arnold.

Στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα για παραβάσεις του ορίου ταχύτητας, κατά 30 χιλιόμετρα, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο τριακοσίων πενήντα (350,00) ευρώ και επί τόπου αφαίρεση της άδειας οδήγησης.

Όμως, πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας στη χώρα μας  δεν προβλέπει κυρώσεις μόνο για όσους οδηγούς υπερβαίνουν το ανώτατο όριο ταχύτητας,  αλλά και για όσους κινούνται με ταχύτητα μικρότερη του επιτρεπόμενου κάθε φορά, καθώς η βραδυπορία τους δημιουργεί πρόβλημα.

Συγκεκριμένα, γι’ αυτή την περίπτωση, ΚΟΚ αναγράφει στην Παράγραφο 12 του Άρθρου 20:
«Σε αυτόν που οδηγεί με ταχύτητα κατώτερη του ελάχιστου επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας, καθώς και σε αυτόν που παραβαίνει τη διάταξη της παραγράφου 9 του άρθρου αυτού, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ογδόντα (80,00) ευρώ».