Χιλιάδες γυναίκες ενδιαφέρονται να μάθουν για την κατάψυξη ωαρίων… Τι πρέπει να γνωρίζετε

Υγεία

Τα τελευταία χρόνια αυξήθηκε ο αριθμός των γυναικών ηλικίας 37-42 που αναζητούν καθοδήγηση σχετικά με την κατάψυξη ωαρίων. Το ενδιαφέρον για την κατάψυξη ωαρίων εμφανίζεται εν μέσω μιας τάσης για μητρότητα σε μεγαλύτερη ηλικία και για υποβοηθούμενη εγκυμοσύνη.

Η κρυοσυντήρηση ωοκυττάρων -ευρέως γνωστή ως κατάψυξη ωαρίων– αναπτύχθηκε τη δεκαετία του 1980 και αρχικά σχεδιάστηκε  για να βοηθήσει τις γυναίκες με σοβαρά προβλήματα υγείας που χρειάζονταν θεραπείες οι οποίες θα μπορούσαν να βλάψουν τη γονιμότητα, έτσι ώστε να αυξηθούν οι πιθανότητες να αποκτήσουν παιδί μετά τη θεραπεία.

Τα στάδια  περιλαμβάνουν τη συλλογή των ωαρίων, την κατάψυξη και, αργότερα, την απόψυξή τους για χρήση σε θεραπεία γονιμότητας. Τα τελευταία χρόνια, αποτελεί θεραπεία κατ’ επιλογή, και οι γυναίκες μπορούν να επιλέξουν να καταψύξουν τα ωάριά τους για να βελτιώσουν τις πιθανότητες να αποκτήσουν παιδιά στο μέλλον.

Στην Ελλάδα το κόστος είναι περίπου όσο το κόστος της εξωσωματικής γονιμοποίησης, ενώ τα ενέσιμα φάρμακα τα οποία δε χορηγούνται από τον ΕΟΠΥΥ χρεώνονται επιπλέον. Επίσης θα πρέπει να υπολογιστεί και ετήσια συνδρομή κρυοσυντήρησης της τάξεως των 200-300 ευρώ.

Η ηλικία στην οποία οι γυναίκες καταψύχουν τα ωάριά τους είναι κρίσιμος παράγοντας για μια επιτυχημένη έκβαση. Γυναίκες κάτω των 35 ετών έχουν 18% πιθανότητες να αποκτήσουν παιδί όταν καταψύχονται πέντε ωάρια. Όμως το ποσοστό αυτό πέφτει στο 7%, εάν η γυναίκα είναι άνω των 35 την περίοδο της κατάψυξης των ωαρίων.

Η ελληνική νομοθεσία ορίζει τη μέγιστη επιτρεπόμενη διάρκεια κρυοσυντήρησης των ωαρίων τα 20 χρόνια. Η διάρκεια της κρυοσυντήρησης ωαρίων μπορεί να παραταθεί για 5 χρόνια μετά από έγγραφη αίτηση. Βάσει αποδεδειγμένων επιστημονικών στοιχείων η αποθήκευση των κατεψυγμένων ωάριων δεν επηρεάζει την ποιότητα των ωαρίων.

Στατιστικά κάθε ωάριο που καταψύχεται έχει πιθανότητα 10-15% να οδηγήσει σε γέννηση ενός υγιούς παιδιού. Για τον λόγο αυτό υπάρχει η διεθνής σύσταση να καταψύχονται τουλάχιστον 10-15 ωάρια, αφού αυτός ο αριθμός εξασφαλίζει αρκετά καλές πιθανότητες τεκνοποίησης.