Σώζουν από φθορά ένα εμβληματικό έργο. Εδώ επισκεύαζαν τα πλοία τους οι Ενετοί…

Ο τόπος μας

Ομόφωνα γνωμοδότησε το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο για την αποκατάσταση, ανάδειξη και επανάχρηση των Ενετικών Νεωρίων στο παλιό λιμάνι των Χανίων. Από τα εντυπωσιακότερα μνημεία.

Κατασκευάστηκαν τον  16ο αιώνα, όταν ο στόλος των Ενετών κυριαρχούσε στη Μεσόγειο. Την ανάγκη επισκευών του στόλου κάλυψαν τα Ενετικά Νεώρια, που είναι γνωστά και ως Αρσενάλια, από την λατινική λέξη «arsenalli», ή και ως Ταρσανάδες.

Τα Ενετικά Νεώρια ήταν μεγάλες πέτρινες κατασκευές, με αψιδωτή πρόσοψη. Ανοικτά προς την θάλασσα, ώστε να μπορούν τα πλοία να φτάνουν ως το εσωτερικό τους ανεμπόδιστα, θολοσκέπαστα και επικοινωνούσαν μεταξύ τους με τοξωτά ανοίγματα στους εσωτερικούς τοίχους.

Με τις προτεινόμενες επεμβάσεις στο μνημειακό σύνολο των Νεωρίων επαναπροσδιορίζεται ο ρόλος του στο αστικό περιβάλλον, αποκαθίστανται η ιστορικότητα του χώρου, ο μνημειακός χαρακτήρας του και η σχέση του εμβληματικού συγκροτήματος με τη θάλασσα.

Μπορεί να είναι εικόνα εξωτερικοί χώροι