Χτυπά από το 1900… Η καμπάνα σε αυτόν τον ναό δεν θα σιγήσει ποτέ…

Ο τόπος μας

Προχωρά το έργο της αποκατάστασης του κωδωνοστασίου του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής, επί της οδού Ακαδημίας, με την εισαγωγή της μελέτης στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων.

Οι φθορές του χρόνου στο κωδωνοστάσιο επιβάλλουν άμεσες παρεμβάσεις, οι οποίες προγραμματίζονται με τη συνεργασία των υπηρεσιών του υπουργείου Πολιτισμού, ώστε το έργο της αποκατάστασης του κωδωνοστασίου να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατό.

Ο ιερός ναός έχει κηρυχθεί διατηρητέος. Η οικοδόμησή του ξεκίνησε το 1846. Την ευθύνη της ανοικοδόμησης είχε αναλάβει προσωπικά ο διδάσκαλος του Γένους στην Επανάσταση του 1821, Γεώργιος Γεννάδιος, σε σχέδια του αρχιτέκτονα Δημητρίου Ζέζου.

Ο ναός αποπερατώθηκε τον Μάρτιο του 1850 με δωρεές, μεταξύ των οποίων και της Ελένης Τοσίτσα. Πρόκειται για τρίκλιτη βασιλική με δίρριχτη οροφή. Το κωδωνοστάσιο ανεγέρθη το 1900. Στη σημερινή του μορφή ο ναός έχει ένα ακόμη κλίτος που προστέθηκε το 1965 στη νότια πλευρά. Έχει χαρακτηριστεί από το Υπουργείο Πολιτισμού ως ιστορικό και καλλιτεχνικό οικοδόμημα.

Σύνολο επισκέψεων 395 , Σήμερα 4