Τρέχουν να προλάβουν πριν πέσουν τα τείχη ενός από τα αρτιότερα κάστρα στην Ελλάδα

Πολιτισμός

Στη συντήρηση και αποκατάσταση τμήματος του βόρειου τείχους των οχυρώσεων του Κάστρου της Ναυπάκτου, προχωρά το Υπουργείο Πολιτισμού, συνολικού προϋπολογισμού 5.000.000 ευρώ.

Το Κάστρο της Ναυπάκτου αποτελεί ένα από τα αρτιότερα κάστρα στην ελληνική επικράτεια με σπουδαία ιστορική σημασία. Οι οχυρώσεις του αντιμετωπίζουν προβλήματα, τα οποία οφείλονται κυρίως στην έντονη σεισμική δραστηριότητα, στην κατά τόπους κακή ποιότητα του εδάφους, στα υπόγεια νερά, καθώς και στις ποικίλες ανθρωπογενείς επεμβάσεις. Παρά τις εκτεταμένες φθορές, το επιβλητικό μνημείο διατηρεί σε μεγάλο βαθμό την αυθεντικότητά του, ενώ τα πολυάριθμα σωζόμενα μορφολογικά και κατασκευαστικά του στοιχεία, το καθιστούν ένα από τα σημαντικότερα μνημεία για τη μελέτη της ιστορίας της μεσαιωνικής οχυρωματικής αρχιτεκτονικής.

Σε πρόσφατη αυτοψία σε τμήματα του Κάστρου της Ναυπάκτου, και συγκεκριμένα, στο ενετικό λιμάνι, όπου είναι σε εξέλιξη έργα στερέωσης και αποκατάστασης των επιθαλάσσιων τειχών με αναστήλωση των επάλξεων, καθώς και στο αποκατεστημένο τμήμα από την Ωραία Ντάπια έως τον Πύργο του Ρολογιού, διαπιστώθηκε η αναγκαιότητα να ληφθούν άμεσα στερεωτικά μέτρα και για την προστασία του τμήματος των βορείων τειχών των οχυρώσεων του Κάστρου.