Προχωρούν σε lifting στον ζωγραφικό διάκοσμο ενός εξαιρετικού μνημείου παγκόσμιας κληρονομιάς…

Πολιτισμός

​​Προχωρούν συστηματικά οι εργασίες συντήρησης του ζωγραφικού διακόσμου και των λίθινων στοιχείων του Παλατιού και του Ναού της Οδηγήτριας, στην Καστροπολιτεία του Μυστρά.

Οι εργασίες εντάσσονται στο πλαίσιο του ευρύτερου προγράμματος, που υλοποιεί το Υπουργείο Πολιτισμού για την ανάδειξη της Καστροπολιτείας, συνολικού προϋπολογισμού 7.500.000 ευρώ.

Η Καστροπολιτεία του Μυστρά αποτελεί εξέχον μνημειακό σύνολο, ενταγμένο στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Στον Μυστρά, ένα από τα σημαντικότερα διοικητικά κέντρα της Πελοποννήσου, ενσωματώνονται στοιχεία των ύστερων βυζαντινών χρόνων και της οθωμανοκρατίας.

Το συγκρότημα του Παλατιού, ένα από τα ελάχιστα σωζόμενα βυζαντινά ανακτορικά συγκροτήματα, συνίσταται από ένα σύμπλεγμα κτηρίων σε σχήμα Γ, η ανέγερση των οποίων ανάγεται σε διαιρετικές χρονικές περιόδους, από το β’ μισό του 13ου έως τις αρχές του 15ου αιώνα. Φωτογραφίες από το υπουργείο Πολιτισμού.

Ο Ναός της Οδηγήτριας (Αφεντικό) στην Κάτω Πόλη του Μυστρά οικοδομήθηκε την πρώτη δεκαετία του 14ου αιώνα ως καθολικό του μοναστηριού. Σύγχρονα του Ναού είναι τα δύο πυργοειδή παρεκκλήσια των «Χρυσοβούλλων» και του «Παχωμίου».

Ο εξαιρετικής τέχνης γραπτός διάκοσμος της Οδηγήτριας σχεδόν στο σύνολό του χρονολογείται στη β΄ δεκαετία και τις αρχές της γ΄ δεκαετίας του 14ου αιώνα, με εξαίρεση αυτόν του παρεκκλησίου του «Κυπριανού», ο οποίος ανάγεται στο γ’ τέταρτο του 14ου αιώνα.