Χρόνια πολλά… Σε αυτό το ναό καθηλώνει τον θεατή η μεγαλειώδης σκηνή της Δευτέρας Παρουσίας

Πολιτισμός

Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες & τις εορτάζουσες

Με αφορμή τη σημερινή ημέρα, σας παρουσιάζουμε το ναό του Αγίου Δημητρίου στον Αρχαιολογικό Χώρο του Μυστρά. Η ίδρυσή του τοποθετείται συγχρόνως με την επανίδρυση της Μητρόπολης Λακεδαιμονίας και την έναρξη εποικισμού του λόφου του Μυστρά, αμέσως μετά το 1262.

Στη σημερινή του μορφή το μνημείο ανήκει στον λεγόμενο «τύπο του Μυστρά», καθώς στην προϋπάρχουσα τρίκλιτη βασιλική προστέθηκαν υπερώα με κάτοψη σταυροειδούς εγγεγραμμένου ναού και πεντάτρουλη κάλυψη, αντιγράφοντας τη διάταξη του καθολικού της Οδηγήτριας στη Μονή Βροντοχίου.

Οι σωζόμενες τοιχογραφίες του μνημείου διακρίνονται σε τρεις κύριες φάσεις: α) πιθανόν 1273-1283, β) 1291/2-1315, γ) α΄ μισό 15ου αιώνα και χαρακτηρίζονται από ποικιλία τεχνοτροπιών, καλλιτεχνικών τάσεων και εργαστηρίων. Ο εικονογραφικός κύκλος του Αγίου Δημητρίου συνυπάρχει με έναν ευρύ χριστολογικό κύκλο, ενώ στον νάρθηκα καθηλώνει τον θεατή η μεγαλειώδης σκηνή της Δευτέρας Παρουσίας.

Αξιόλογος είναι και ο γλυπτός διάκοσμος του ναού, κυρίως από υλικό σε επανάχρηση, καθώς και το μαρμάρινο δάπεδο με ψηφιδωτά, μαρμαροθετήματα και την πλάκα με τον ανάγλυφο δικέφαλο αετό, σύμβολο της Παλαιολόγειας δυναστείας.