Τότε ξεκίνησαν όλα και σήμερα αυτό το νησί συζητείται παγκοσμίως…

Η Ελλάδα παλιά...

Βλέπετε τη Μύκονο τη δεκαετία του 1960… Μία φωτογραφία του Πέτρου Μπρούσαλη, από τα αρχεία του Μουσείου Μπενάκη.

Η Μύκονος ήταν από τα πρώτα ελληνικά νησιά που αναπτύχθηκε τουριστικά. Ήδη από τη δεκαετία του 1960 συνέρρεαν μαζικά τουρίστες προς το νησί. Σήμερα η νυχτερινή ζωή της Μυκόνου θεωρείται από τις πιο ζωντανές και ενεργές στην Ευρώπη.

Παλαιότερα η Μύκονος ήταν σπουδαίος κυνηγότοπος για ορτύκια και τρυγόνια. Επίσης οι κάτοικοι ασχολούνται και με την αλιεία, που δεν καλύπτει τις ανάγκες της νήσου.