Με εντυπωσιακά εκθέματα 250.000 χρόνων… Εικόνες

Πολιτισμός

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων είναι έργο του νεωτεριστή αρχιτέκτονα Άρη Κωνσταντινίδη, θεμελιώθηκε το 1964 και άνοιξε τις πύλες του στο κοινό τον Αύγουστο του 1970.

Η νέα μόνιμη έκθεση, η οποία διατήρησε τον πανηπειρωτικό της χαρακτήρα, περιλαμβάνει 3.000 περίπου αντικείμενα. Η διάρθρωσή της βασίζεται σε τρεις άξονες: ένα χρονολογικό, ένα γεωγραφικό και ένα θεματικό. Οι συλλογές καλύπτουν μια μεγάλη χρονική περίοδο: από την Κατώτερη Παλαιολιθική, περίπου 250.000 χρόνια πριν, έως τους ύστερους ρωμαϊκούς χρόνους (3ος αι. μ.Χ.).

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.

Με πληθώρα δράσεων, το μουσείο αποσκοπεί ο έξω κόσμος και ο έξω χώρος να μπαίνει εύκολα μέσα στο Μουσείο και αντίστροφα το Μουσείο μέσω των δράσεων του να βγαίνει προς τα έξω, να αποτελεί «δοχείο ζωής».

Το 2012 προκρίθηκε ως υποψήφιο για το European Museum of the Year Award και επελέγη στον τελικό κατάλογο των 31 επικρατέστερων Μουσείων! Οι φωτογραφίες αναδημοσιεύονται από το υπουργείο Πολιτισμού.

Μπορεί να είναι εικόνα γλυπτό και εσωτερικός χώρος

Σύνολο επισκέψεων 3,206 , Σήμερα 2