Αποτελούσε κίνδυνο για τους πεζούς… Θα ανοίξει πάλι μια μοναδική παραθαλάσσια διαδρομή στην Ακροναυπλία

Ο τόπος μας Πολιτισμός

Από το 2019 αποτελούσε σοβαρό κίνδυνο για τους πεζούς εξαιτίας των μεγάλων κατολισθήσεων που σημειώνονταν από τον βράχο. Ο λόγος για το Μονοπάτι της Αρβανιτιάς, στο Ναύπλιο, μία μοναδική όσο και εντυπωσιακή παραθαλάσσια διαδρομή.

Το Μονοπάτι της Αρβανιτιάς στην Ακροναυπλία αποφασίστηκε από το υπουργείο Πολιτισμού να επαχρησιμοποιηθεί μετά την εκπόνηση αρχιτεκτονικής μελέτης για την αντιμετώπιση του κατολισθητικού κινδύνου, η οποία έτυχε της ομόφωνης θετικής γνωμοδότησης του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου.

Από τις μελέτες που έγιναν εντοπίστηκαν πολυάριθμες θέσεις πιθανών αποκολλήσεων βραχοτεμαχών, με τους μηχανισμούς των δυνητικών ολισθήσεων. Βάσει της γεωλογικής, τεκτονικής και γεωτεχνικής χαρτογράφησης, συνολικά προτείνονται αγκυρώσεις βράχων σε 43 σημεία σε όλο το μήκος της επέμβασης, εκβραχισμός σε 42 θέσεις, τοποθέτηση 3.344 τ.μ. μεταλλικών πλεγμάτων, 223 τ.μ. ενισχυμένων μεταλλικών πλεγμάτων, 6 φρακτών ανάσχεσης με ύψος που κυμαίνεται από 5 έως 7 μέτρα, κατασκευή σκέπαστρου μήκους 18 μέτρων.

Το μονοπάτι της Αρβανιτιάς περιβάλλει τη χερσόνησο της Ακροναυπλίας. Πρόκειται για πεζόδρομο (πλάτους 3 μ.-5μ., μήκους 1.000 μ.) που συνδέει το δυτικό άκρο της πόλης του Ναυπλίου (περιοχή προμαχώνα Πέντε Αδέλφια) με την ομώνυμη παραλία. Η Ακροναυπλία αποτελεί τη βραχώδη απόληξη της χερσονήσου του Ναυπλίου στο μυχό του Αργολικού κόλπου και επ΄αυτής υψώνεται το Κάστρο, που αποτελούσε τον περιτειχισμένο οικισμό της πόλης από την αρχαιότητα έως και τα τέλη του 17ου αιώνα.

Η χερσόνησος της Ακροναυπλίας χαρακτηρίζεται από έντονο ανάγλυφο με απότομα βραχώδη πρανή κυρίως στο νότιο και το δυτικό τμήμα της. Το σύνολο του Κάστρου της Ακροναυπλίας, από τα δυτικά προς τα ανατολικά, διακρίνεται σε επιμέρους περιοχές, και περιλαμβάνει τα εξής μνημεία: α) Το Ρωμέικο κάστρο, β) την Πύλη Sagredo – τον Πύργο Ωρολογίου γ) την Περιοχή του Τείχους Gambello, δ) την Περιοχή του Ανατολικού τείχους, ε)- Το Κάστρο Toron, στ) τον Προμαχώνα Grimani.