Εδώ φυλάσσεται από τις πιο γνωστές θαυματουργές εικόνες του Αγίου Όρους…

Ο τόπος μας

Η εικόνα της Παναγίας της Γοργοεπηκόου, τη σύναξη της οποίας τιμά η Εκκλησία την 1η Οκτωβρίου, είναι η γνωστότερη μετά την «Πορταϊτισσα» θαυματουργή εικόνα του Αγίου Όρους. Βρίσκεται στην Ιερά Μονή Δοχειαρίου Αγίου Όρους, από το 1646.

Πρόκειται για αρχαία τοιχογραφία της Παναγίας που βρίσκεται εξωτερικά στον ανατολικό τοίχο της τράπεζας και προς τα δεξιά της εισόδου της.

Ονομάζεται Γοργοεπήκοος, γιατί πραγματικά με τα θαυμαστά έργα της συνεχώς αποδεικνύει ότι γρήγορα υπακούει σ’ εκείνους που προστρέχουν σ’ αυτήν με ευλάβεια και πίστη.

Άγιο Όρος: Η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Γοργοεπηκόου | Dogma

Η πρώτη αγιογραφηθείσα εικόνα της Παναγίας στη Μονή Δοχειαρίου, που έγινε το 1563, την αναφέρει ως Βρεφοκρατούσα, Φοβερά Προστασία και Γοργοεπήκοο.

Στο μοναστήρι της Ιεράς Μονής Δοχειαρίου, του Αγίου Όρους, υπάρχουν 9 παρεκκλήσια, ενώ η βιβλιοθήκη διαθέτει περισσότερα από 400 χειρόγραφα, 5000 βιβλία και διάφορα έγγραφα βυζαντινής, οθωμανικής κ.ά. προέλευσης. Άλλα κειμήλια φυλάσσονται στους χώρους του σκευοφυλακίου και του εικονοφυλακίου.