Αυτό είναι το αποτέλεσμα… σεισμικής έκρηξης. Γιατί έχει μεγάλα ψάρια η περιοχή…

Ο τόπος μας

Βλέπετε τη λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού, που βρίσκεται γύρω από το ομώνυμο νησάκι και την πόλη, αποτελώντας προέκταση της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου.

Σχηματίστηκε από σεισμική έκρηξη και γι’ αυτό έχει μεγάλο βάθος, που φτάνει τα 28 μέτρα, αλλά και γλυκά νερά. Για το λόγο αυτό βγάζει ψάρια μεγαλύτερα από αυτά της γειτονικής λιμνοθάλασσας του Μεσολογγίου. Όλα τα είδη ψαριών αφθονούσαν στη λιμνοθάλασσα, ιδιαίτερα η περίφημη τσιπούρα και ο κέφαλος, από το θηλυκό του οποίου, την «μπάφα», βγαίνει το αυγοτάραχο, γνωστό με την επωνυμία «αυγοτάραχο Μεσολογγίου».

Είναι μεγάλος και σημαντικός υγροβιότοπος και αποτελεί το μεγαλύτερο τμήμα του πολύτιμου οικοσυστήματος που ορίζεται από τις εκβολές του Ευήνου έως τις εκβολές του Αχελώου.  Οι περισσότεροι κάτοικοι πριν λίγα χρόνια ήταν αλιείς. Φωτογραφία Γιάννη Κασβίκης που αναδημοσιεύεται από τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, ΟΦΥΠΕΚΑ.