Ένας πίνακας ζωγραφικής της φύσης, που δημιούργησαν τα κύματα και οι άνεμοι. Εντυπωσιακό βίντεο

Ο τόπος μας

H Λιμνοθάλασσα Επανομής βρίσκεται στο ακρωτήρι Μύτικας, 5χλμ νοτιοδυτικά της Επανομής, συνολικής έκτασης 830,38 εκταρίων. Είναι μια αβαθής παράκτια λιμνοθάλασσα με υφάλμυρα νερά. Η δημιουργία της οφείλεται στη δράση των κυμάτων και των ανέμων. Πρόκειται για μια μικρή λιμνοθάλασσα με αμμώδη ακτή, χειμάρρους, αλμυρόβαλτο και αμμοθίνες. Αποτελεί «Καταφύγιο άγριας ζωής» σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Στην Λιμνοθάλασσα βρίσκονται πάνω από 186 είδη πτηνών αναπαράγονται, τρέφονται και ξεχειμωνιάζουν. Ο συνολικός αριθμός των ειδών και των πουλιών, στη διάρκεια του έτους, είναι πολύ μεγάλος και κάποιες φορές εμφανίζονται και εξαιρετικά σπάνια είδη πουλιών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η εμφάνιση του αιγαιόγλαρου, είδος παγκόσμια απειλούμενου.

 

Συνολικά έχουν παρατηρηθεί 217 είδη πουλιών. Από αυτά 3 είδη είναι παγκοσμίως απειλούμενα, 54 αναφέρονται στο κόκκινο βιβλίο των Απειλούμενων πουλιών της Ελλάδας.  Κάποια από τα είδη που μπορεί κανείς να συναντήσει στην περιοχή είναι ο κορμοράνος και ο λευκοτσικνιάς, μικρά και μεγάλα αρπακτικά, όπως το Σαΐνι, ο πετρίτης, η αετογερακίνα και ο χειμωνόκιρκος, ενώ από πάπιες το μοναδικό είδος που συναντάται συχνά είναι η βαρβάρα.

Όσον αφορά τους οικότοπους έχουν καταγραφεί 12 τύποι οικότοπων προστατευόμενοι, ενώ εκτός από το προστατευόμενο είδος της Ποσειδονίας, αξίζει να αναφερθεί το είδος (pancratiummaritimum) κρίνος της θάλασσας, όπως και τα σπάνια είδη ψαριών ταινιοσακοράφα  και το Ζαχαριάς.

Απολαύστε την περιοχή στο βίντεο του Φορέα Διαχείρισης