Εντυπωσιακά ευρήματα… Στην Κρήτη τα αρχαιότερα ίχνη προγόνων του ανθρώπου

Πολιτισμός

Τα στοιχεία για τα απολιθωμένα ίχνη όρθιας βάδισης που χρονολογούνται πριν από 6,05 εκατομμύρια έτη, εντοπίστηκαν κοντά στο Καστέλι Κισσάμου της δυτικής Κρήτης στα πλαίσια διεθνούς έρευνας στην οποία συμμετείχε και το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Διεθνής έρευνα, η οποία διεξήχθη κατά μήκος της ακτογραμμής δυτικά της Κισάμου Χανίων (Δ. Κρήτη) με τη συμμετοχή του Υπουργείου Πολιτισμού και δημοσιεύτηκε στις 11 Οκτωβρίου 2021 στο επιστημονικό περιοδικό Scientific Reports έφερε στο φως σημαντικά ευρήματα τα οποία αποτελούν την πρώτη και παλαιότερη ένδειξη παρουσίας δίποδων πρωτευόντων με όρθια στάση εκτός Αφρικής.

Η ηλικία τους συγκρίνεται με εκείνη αφρικανικών ειδών που έχουν επίσης συνδεθεί με την εξελικτική γραμμή του ανθρώπου. Τα ιχνοαπολιθώματα της Κρήτης δείχνουν ότι η παλαιογεωγραφική εξάπλωση αυτής της ομάδας δίποδων πρωτευόντων του Μειοκαίνου δεν περιοριζόταν στην Αφρική, αλλά περιελάμβανε και περιοχές της Ευρώπης.

Μπορεί να είναι κοντινή λήψη

Σύμφωνα με την περιγραφή των ιχνοαπολιθωμάτων, πρόκειται για ιζηματοδομές που πιθανολογείται ότι είναι ίχνη πελμάτων ενός Πρωτεύοντος (της τάξεως όπου ταξινομούνται οι πίθηκοι και οι άνθρωποι), το οποίο βάδιζε σε όρθια στάση, χωρίς τη χρήση των άνω άκρων. Το πόδι χαρακτηρίζεται από μη αντιτακτό πρώτο δάκτυλο (όπως στον άνθρωπο και σε αντίθεση με τους πιθήκους), πλατύ, τριγωνικό πέλμα με οξύληκτη πτέρνα, και ασθενώς ανεπτυγμένη καμάρα.

Οι χαρακτήρες αυτοί υποδηλώνουν πιθανή φυλογενετική σχέση του αρχέγονου είδους που δημιούργησε τα ίχνη, με μεταγενέστερα είδη δίποδης βάδισης και όρθιας στάσης, όπως ο άνθρωπος, όπου οι ίδιοι χαρακτήρες εμφανίζονται περισσότερο εξελιγμένοι.

Στην πραγματοποίηση της γεωχρονολογικής έρευνας συνεργάστηκαν επιστήμονες από τα πανεπιστήμια της Ουψάλας (Σουηδία), της Τυβίγγης (Γερμανία) και του Μπέρνμουθ (Μ. Βρεταννία), τα μουσεία Ορυκτολογίας και Γεωλογίας της Δρέσδης (Γερμανία) και Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, και την Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας–Σπηλαιολογίας του ΥΠ.ΠΟ.Α.  Οι φωτογραφίες αναδημοσιεύονται από το υπουργείο Πολιτισμού.