Και όμως είναι κράνος πολεμιστή… Από τα αρχαιότερα στον ελλαδικό χώρο

Πολιτισμός

Βλέπετε ένα Μυκηναϊκό οδοντόφρακτο κράνος από το Αρχαιολογικό Μουσείου Πύργου. Χρονολογείται στη Μυκηναϊκή εποχή, (14ος – 12ος αι. π.Χ.) και βρέθηκε στο μυκηναϊκό νεκροταφείο Κλαδέου (Τρύπες).

Αποτελείται από 74 χαύλιους οδόντες αγριόχοιρου (κάπρου) οι οποίοι αποτελούσαν την εξωτερική επένδυση του κράνους κάποιου μυκηναίου πολεμιστή. Οι χαύλιοι φέρουν οπή για την συγκράτησή τους στα φέροντα στοιχεία του κράνους. Εσωτερικά, το κράνος είχε ως επένδυση δέρμα ζώου ή τραχύ ύφασμα. Σε αυτό προσαρμόζονταν, με αντιθετική διάταξη σε κάθε σειρά, τα δόντια του αγριόχοιρου. Έχει υπολογισθεί ότι για την κατασκευή ενός κράνους χρειάζονταν οι χαυλιόδοντες 33 ζώων. Η οδοντόφρακτη εκδοχή κράνους είναι η αρχαιότερη στον ελλαδικό χώρο και, πιθανότατα, δημιούργημα της ηπειρωτικής Ελλάδος, όπου και συναντάται συχνότερα.

Στην Ηλεία, χαύλιοι κάπρων προέρχονται τόσο από θολωτούς (Κακόβατος – Σαμικό) όσο και από θαλαμοειδείς τάφους (Κλαδέος και Αγία Τριάδα). Σε δύο ταφές του μυκηναϊκού νεκροταφείου της Αγ. Τριάδας οι χαύλοι που βρέθηκαν ξεπερνούν τους 100.

Σε όλες τις περιπτώσεις, τα αντικείμενα αυτά ανευρίσκονται σε τάφους μαζί με άλλα όπλα. Η συνύπαρξη αυτή, ευλόγως, οδηγεί στην υπόθεση ότι οι τάφοι ανήκαν σε πολεμιστές. Το οδοντόφρακτο μυκηναϊκό κράνος, αποτελούσε συχνά διακριτικό στοιχείο της ηγετικής θέσης και του αξιώματος, ιδίως, όταν στην κορυφή έφερε λοφίο ή κέρατα ζώων.