Τι ανακάλυψαν οι επιστήμονες στα βαθιά νερά του Αιγαίου και εντυπωσιάστηκαν… Βίντεο

VIDEO Περιβάλλον

Στα βαθιά νερά του Αιγαίου, σε βάθος περίπου 100 μέτρων οι επιστήμονες του Ινστιτούτου Αρχιπέλαγος ανακάλυψαν εκτεταμένα δάση μαύρου κοραλλιού.

Το μαύρο κοράλλι Anthipathella subpinnata, συγκαταλέγεται στα αρχαιότερα είδη ζώων που επιβιώνουν στους ωκεανούς και στις θάλασσες του πλανήτη. Αν και ο ρυθμός ανάπτυξής του είναι ιδιαίτερα αργός (<1 χιλιοστό/έτος), είναι αξιοσημείωτο ότι έχουν καταγραφεί δάση μαύρου κοραλλιού που ξεπερνούν τα 4.000 χρόνια σε ηλικία.

Τα δάση του μαύρου κοραλλιού αποτελούν βιότοπους εξαιρετικής σημασίας, από τους οποίους εξαρτάται η επιβίωση πολλών άλλων θαλάσσιων ειδών. Αποτελούν μάλιστα σημαντικούς τόπους ωοτοκίας για πολλά είδη καρχαριών και σαλαχιών, ενώ διάφορα άλλα είδη όπως π.χ. τα καλαμάρια αποθέτουν σε αυτά τα αυγά τους.

Το μαύρο κοράλλι είναι προστατευόμενο είδος, που απειλείται από τη χρήση συρόμενων αλιευτικών εργαλείων (μηχανότρατες), χρήση την οποία, όμως, η ελληνική νομοθεσία δεν απαγορεύει στην περιοχή που βρίσκονται το συγκεκριμένο δάσος.

Αυτό συμβαίνει διότι, έως σήμερα, οι ελληνικές αρχές δεν έχουν προβεί στις απαραίτητες κινήσεις για την χαρτογράφηση αυτών των προστατευόμενων οικοσυστημάτων και την καταγραφή των ειδών που διαβιούν σ΄ αυτά. Κατά συνέπεια, κινδυνεύουν, ανά πάσα στιγμή, να εξαφανιστούν εξαιτίας του (δυστυχώς νόμιμου!) περάσματος μιας μηχανότρατας.

Αξιοσημείωτο είναι ότι αυτό το είδος, που είναι σχεδόν άγνωστο στις μέρες μας, ήταν γνωστό στην αρχαία Ελλάδα για τις φαρμακευτικές του ιδιότητες, ενώ αρχαιολογικά ευρήματα αποδεικνύουν τη χρήση του στην κατασκευή κοσμημάτων.

Σύνολο επισκέψεων 43,703 , Σήμερα 1