Από τα βάθη του ηλιακού μας συστήματος φτάνει στη Γη… Δείτε την πορεία του κομήτη…

Κόσμος

Ένας τεράστιος κομήτης που ξεκίνησε το ταξίδι του από τα βάθη του ηλιακού μας συστήματος έχει φτάσει στη διαστημική μας γειτονιά και θα πραγματοποιήσει σήμερα το πιο κοντινό του πέρασμα από τη Γη…

Ο κομήτης C/2017 K2 έχει πυρήνα 18 χλμ. και θα πλησιάσει τον πλανήτη μας σε απόσταση 269 εκατ. χλμ. και θα είναι ορατός με ερασιτεχνικά τηλεσκόπια ακόμη και με ισχυρά κιάλια. Οι πυρήνες των κομητών αποτελούνται από χαλαρά συνδεδεμένο πάγο, σκόνη και πετρώματα.

Ο C/2017 K2 ξεκίνησε το ταξίδι του από το νέφος Οόρτ που βρίσκεται σε απόσταση από τον Ήλιο χίλιες φορές μεγαλύτερη από ότι η απόσταση που βρίσκεται ο Πλούτωνας. Το νέφος αυτό βρίσκεται σε απόσταση σχεδόν ενός έτους φωτός από τον Ήλιο. Το νέφος Οόρτ είναι ο τόπος καταγωγής όλων των κομητών του ηλιακού μας συστήματος και εκτιμάται ότι «κυκλοφορούν» εκεί περίπου ένα τρισεκατομμύριο πυρήνες κομητών. Υπολογίζεται ότι ο C/2017 K2 ξεκίνησε το ταξίδι του στο ηλιακό σύστημα πριν από τρία εκατ. έτη για να φτάσει κοντά στον πλανήτη μας.

Δείτε την πορεία του κομήτη