Τι αποκαλύπτει αυτό το ακέραιο κεφάλι…

Εμπνεύσεις... τέχνης

Πώς προσωποποιείται η υγεία;

Το ακέραιο κεφάλι αγάλματος απεικονίζει την Υγιεία (θεότητα κόρη του Ασκληπιού και της Ηπιόνης που εκτός από θεά της Υγείας, ήταν θεότητα κάθε καθαρού πράγματος). Η Υγιεία αποτελεί προσωποποίηση της υγείας, της προστασίας και της διατήρησής της, και ενσαρκώνει τη φυσική ισορροπία των στοιχείων του σώματος.

Από το τέλος του 5ου αι. π.Χ. αποτελεί την κύρια συνοδό του Ασκληπιού στη λατρεία και τα ιερά του σε όλο τον ελληνικό κόσμο. Θεωρείται κόρη του και λειτουργεί μαζί του σε ρόλους που αλληλοσυνδέονται: αποτελεί τη θηλυκή πλευρά της θεότητας για τους ικέτες, είναι αυτή στην οποία απευθύνονται οι υγιείς λατρευτές, είναι προέκταση των χαρακτηριστικών του πατέρα της, θεού της ίασης.

Αντιπροσωπεύει επίσης την υγιεινή ζωή και την πρακτική υγιεινή στον ελληνορωμαϊκό κόσμο. Η καλή υγεία αποτελεί ζητούμενο και ελπίδα για κάθε άνθρωπο και προαπαιτούμενο για μια καλή ζωή. Το έργο φιλοξενείται στο Μουσείο της Ακρόπολης.