Η μαγεία του βυθού στα μάτια όλου του κόσμου… Σχεδιάζουν φυσικό θαλάσσιο πάρκο για καταδύσεις…

Ο τόπος μας

Έγινε το πρώτο βήμα για τη δημιουργία καταδυτικού πάρκου στο Ρέθυμνο. Ήδη υπεγράφη η ανάθεση σε μελετητικό γραφείο της εκπόνησης των απαιτούμενων μελετών για τη χωροθέτηση του καταδυτικού πάρκου.

Η περιοχή διερεύνησης της χωροθέτησης του καταδυτικού πάρκου Γερανίου, αποτυπώνεται στην παρακάτω εικόνα. Έτσι θα αξιοποιηθεί ένα σπάνιο φυσικό θαλάσσιο περιβάλλον με ενδιαφέροντες βυθούς, γεμάτους υφάλους και σπήλαια.

Άλλωστε, ο καταδυτικός τουρισμός συνιστά ένα δημοφιλή τομέα του τουρισμού, καθώς αριθμεί περισσότερους από 25 εκατομμύρια τουρίστες παγκοσμίως (πιστοποιημένοι αυτοδύτες) εκ των οποίων 4 εκατομμύρια είναι Ευρωπαίοι και, όπως έχει στατιστικά επιβεβαιωθεί , ελκύει επισκέπτες υψηλού οικονομικού και μορφωτικού επιπέδου.

Ο προϋπολογισμός της συνολικής μελέτης χωροθέτησης ανέρχεται στο ποσό των 71.124,75€ (με ΦΠΑ) και χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Κρήτης (ΣΑΕΠ) και πόρους του Δήμου Ρεθύμνης.

Ο ανάδοχος μελετητής οφείλει να την εκπονήσει σε διάστημα οκτώ (8) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και να την καταθέσει στην αρμόδια υπηρεσία προς έγκριση.

Διευκρινίζεται ότι για την περιβαλλοντική αδειοδότηση ανάπτυξης καταδυτικού τουρισμού σε περιοχές που έχουν ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000, απαιτείται επιπλέον η εκπόνηση ειδικής οικολογικής αξιολόγησης. Σημαντική παράμετρος είναι και η καταγραφή θαλάσσιας βιοποικιλότητας και υποθαλάσσιων σχηματισμών με την χρήση επιστημονικών τεχνικών δειγματοληψίας που δεν προκαλούν αρνητικές επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον. Για το σκοπό αυτό θα πραγματοποιηθούν καταδύσεις από ερευνητές με πολυετή εμπειρία σε αντίστοιχες δράσεις.

Βουτιά... του τουρισμού της Κρήτης στα καταδυτικά πάρκα! | Cretalive

Κατά την διάρκεια των καταδύσεων θα καταγράφονται σε αδιάβροχο χαρτί όλα τα είδη που θα εντοπισθούν. Παράλληλα θα πραγματοποιείται υποβρύχια φωτογράφηση των ειδών αλλά και των υποβρύχιων σχηματισμών ώστε να συγκροτηθεί μια ολοκληρωμένη εικόνα της κατάστασης του θαλασσίου περιβάλλοντος καθώς και όλα τα σπουδαία φυσικά και ανθρώπινα δημιουργήματα που θα καταστήσουν την περιοχή ελκυστική προς τους μελλοντικούς επισκέπτες που θα επιλέξουν το καταδυτικό πάρκο του Γερανίου για τις καταδύσεις τους.