Φαρμακευτική κάνναβης made in Greece… Ξεκινά η λειτουργία της πιο σύγχρονης μονάδας στην Ευρώπη…

Υγεία

Τον επόμενο μήνα θα ξεκινήσει, στην Κορινθία, η λειτουργία της πιο σύγχρονης μονάδας επεξεργασίας φαρμακευτικής κάνναβης στην Ευρώπη.  Η επένδυση της εταιρείας, Tikun Europe, ξεπερνάει τα 40 εκατ. ευρώ και θα δημιουργήσει σε πρώτη φάση πάνω από 120 νέες θέσεις εργασίας. Οι εγκαταστάσεις έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί. Η Tikun θα γίνει η πρώτη εταιρεία που θα κυκλοφορήσει στην παγκόσμια αγορά φαρμακευτική κάνναβη made in Greece.

Η Ελλάδα που ήδη έχει δώσει 62 άδειες για την παραγωγή φαρμακευτικής κάνναβης στη χώρα οι οποίες, σύμφωνα με το European Cannabis Report, εκτιμάται ότι θα αποφέρουν επενδύσεις 360 εκατ. ευρώ και θα δημιουργήσουν έως 2.250 θέσεις εργασίας.

Η χρήση φαρμακευτικής κάνναβης νομιμοποιήθηκε στην Ελλάδα τον Ιούνιο του 2017. Τον Μάρτιο του 2018, η Ελλάδα εισήγαγε τον νόμο 4523/2018 με τον οποίο επιτρέπεται η παραγωγή τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης και κατ’ εξαίρεση εγκρίνονται ενιαία η παραγωγή, κατοχή, μεταφορά, αποθήκευση, προμήθεια των πρώτων υλών και των ουσιών των ποικιλιών κάνναβης του είδους Cannabis sativa L περιεκτικότητας σε THC άνω του 0,2%, καθώς και η εγκατάσταση και λειτουργία μεταποιητικής μονάδας επεξεργασίας και παραγωγής τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης με αποκλειστικό σκοπό είτε την προμήθεια του κρατικού μονοπωλίου και τη διάθεσή τους για ιατρικούς σκοπούς, είτε την εξαγωγή τους.

Σε παγκόσμιο επίπεδο εκτιμάται ότι υπάρχουν περί τα 70 εκατομμύρια ασθενείς που λαμβάνουν ήδη φαρμακευτική κάνναβη για θεραπεία. Έως τώρα στην Ελλάδα η κάλυψη των αναγκών της φαρμακευτικής κάνναβης γινόταν αποκλειστικά μέσω ειδικής αίτησης για εισαγωγή από άλλες χώρες.