Σσσσστ… Γιατί σήμερα πρέπει να κάνουμε ησυχία… Είναι και θέμα υγείας… Δείτε το βίντεο

Αφιερώματα Υγεία

Σήμερα τιμάμε τις ευεργετικές ιδιότητες της ησυχίας! Η τελευταία Τετάρτη του Απριλίου έχει κηρυχθεί από το 1992 ως Διεθνής Ημέρα Ευαισθητοποίησης για το Θόρυβο, από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ακουστικής. Ο θόρυβος μπορεί να στοιχίσει πολλά περισσότερα από την ακοή μας, μπορεί να είναι αιτία πρόκλησης ατυχημάτων και σε συνδυασμό με άλλους κινδύνους στους χώρους εργασίας, μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα υγείας.

Η συγκεκριμένη ημέρα είναι μία παγκόσμια εκστρατεία με κυριότερο σκοπό την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού για το θόρυβο, τους κινδύνους που ενέχει και τις συνέπειες του στον ανθρώπινο οργανισμό.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας θεωρεί ότι η ηχορύπανση είναι στη δεύτερη θέση (πρώτη είναι η ατμοσφαιρική ρύπανση) στην κατάταξη των περιβαλλοντικών κινδύνων για την υγεία. Η ηχορύπανση και επομένως έκθεση σε θορύβους υψηλής έντασης είναι μία ύπουλη διαδικασία με αρκετές συνέπειες βραχυπρόθεσμα αλλά και μακροπρόθεσμα.  Οι συνέπειες αυτές δεν είναι εύκολα αναγνωρίσιμες, αλλά υποσκάπτουν συστηματικά την υγεία των ανθρώπων.

Ο ανεπιθύμητος θόρυβος, βραχυπρόθεσμα δημιουργεί στρες και νευρικότητα με αρνητικό αντίκτυπο στην γενικότερη υγεία του ατόμου, μειώνει την ικανότητα συγκέντρωσης και αποδοτικότητας ιδίως στην εργασία, καθώς επίσης δυσχεραίνει την επικοινωνία με συνέπεια τον αυξημένο κίνδυνο ατυχημάτων όταν π.χ δεν μπορεί κάποιος να ακούσει κάποια προειδοποιητικά ηχητικά σήματα ενός μηχανήματος ή ακόμα και τις κόρνες των αυτοκινήτων. Η έκθεση σε επιβλαβείς θορύβους για μεγάλο χρονικό διάστημα, μακροπρόθεσμα προκαλεί διαταραχή της ακοής και τελικά απώλεια της ακοής.

 Η θορυβογενής απώλεια της ακοής είναι η συνηθέστερη επαγγελματική ασθένεια στην Ευρώπη, καθώς αντιστοιχεί στο ένα τρίτο του συνόλου των επαγγελματικών ασθενειών, συνηθέστερη από τα δερματικά και τα αναπνευστικά προβλήματα., σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία.

Δείτε ένα απόσπασμα ταινιών από την Finos Film