Εδώ το περπάτημα… αδειάζει το μυαλό από τις σκοτούρες

Ταξιδεύοντας...

Βλέπετε τη λίμνη Παμβώτιδα (αρχαίο όνομα Παμβῶτις που σημαίνει «αυτή που τρέφει τους πάντες»), γνωστή και ως λίμνη των Ιωαννίνων.

Η παραλίμνια οδός είναι η πιο δημοφιλής περιοχή για τους επισκέπτες, αλλά και ο δρόμος που φιλοξενεί χιλιάδες άτομα όλο τον χρόνο για να κάνουν τη βόλτα τους. Και πραγματικά ο περίπατος αυτός είναι ο καταλληλότερος για να ομορφύνουν οι σκέψεις σας…

Η ιστορική αυτή λίμνη των Ιωαννίνων, που είναι από τις αρχαιότερες παγκοσμίως (περίπου 7 εκ. ετών), είναι τοποθετημένη μεταξύ της πόλης των Ιωαννίνων και του όρους Μιτσικέλι.

Η λίμνη αυτή είναι ιχθυοτρόφος, περίφημα είναι τα χέλια και οι καραβίδες. Στις όχθες της βρίσκεται εγκατεστημένος σήμερα ο ιχθυογεννητικός σταθμός της Δημοτικής Επιχείρησης Λίμνης Ιωαννίνων (ΔΕΛΙ), στον οποίο παράγονται κάποιες ποσότητες ελληνικού χαβιαριού από οξύρρυγχους ρωσικής προέλευσης. Στις ίδιες εγκαταστάσεις παράγονται επίσης κατά μέσον όρο 100.000 γόνοι, που εξάγεται σε ιχθυοτροφικές μονάδες κυρίως του εξωτερικού, καθώς και διάφορες άλλες ποικιλίες γόνου γλυκών νερών για τον εμπλουτισμό ελληνικών λιμνών και ποταμών.

Ένα από τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Λίμνη Παμβώτιδα είναι ο ευτροφισμός, ένα περιβαλλοντικό φαινόμενο κατά το οποίο παρατηρείται ανεξέλεγκτη αύξηση των θρεπτικών στοιχείων στο νερό και κατά συνέπεια αλλοίωση της βιοποικιλότητας. Μία από τις σοβαρότερες πηγή ρύπανσης προέρχεται από το βιομηχανικά απόβλητα τα οποία αυξάνουν σημαντικά τη  συγκέντρωση μη μεταβολισμένων χημικών ουσιών , το λεγόμενο φαινόμενο της Βιοσυσσώρευσης.

Πάντως, ακόμα και σήμερα, μετά από αρκετά χρόνια περιβαλλοντικής υποβάθμισης, εξακολουθεί να αποτελεί έναν ξεχωριστό οικότοπο που προσφέρει προστασία σε πολλά είδη της πανίδας. Φωτογραφία by lydia.