Μία ιστορική ημέρα για τις Ελληνίδες…

Η Ελλάδα παλιά...

Σαν σήμερα, πριν από 65 χρόνια -στις 19 Φεβρουαρίου 1956-, οι Ελληνίδες ψήφισαν για πρώτη φορά σε βουλευτικές εκλογές, σε ολόκληρη την επικράτεια. Είχε προηγηθεί η συμμετοχή τους στις επαναληπτικές βουλευτικές εκλογές της 18ης Ιανουαρίου 1953, μόνο στη Θεσσαλονίκη. Το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι για τις γυναίκες σε βουλευτικές εκλογές προβλεπόταν στο Σύνταγμα του 1952 και επικυρώθηκε με το Νόμο 2159 της 2ας Ιουλίου 1952.

Σε αυτήν την εκλογική αναμέτρηση συνασπίστηκαν 7 κόμματα στην Δημοκρατική Ένωση, για να αντιμετωπίσουν την ΕΡΕ που είχε ιδρύσει το 1955 ο Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής. Αξιοσημείωτο είναι ότι για πρώτη φορά τα αστικά κόμματα δέχονται να συμμαχήσουν με την ΕΔΑ, η οποία κατηγορούνταν από την ίδρυση της το 1951 πως κυριαρχείται από κομμουνιστές. Στόχος της Δημοκρατικής Ένωσης, με την τόσο ετερογενή σύσταση, ήταν να καταλάβει την εξουσία και να διεξαγάγει εκ νέου εκλογές με αναλογικό σύστημα. Παρόλα αυτά η ΕΡΕ κατέλαβε 165 έδρες, δηλαδή το 55% επί του συνόλου των εδρών, κατορθώνοντας να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση.

Οι Ελληνίδες είχαν επίσης ψηφίσει, με μικρή όμως συμμετοχή, στις δημοτικές εκλογές του 1934. Το ίδιο θα συνέβαινε σε ορισμένες περιοχές της χώρας, στο πλαίσιο της Εθνικής Αντίστασης, στις 25 Απριλίου 1944, για την εκλογή των εκλεκτόρων που θα αναδείκνυαν τους αντιπροσώπους του Εθνικού Συμβουλίου. Μουσείο Μπενάκη – Φωτογραφικά Αρχεία Συλλογή Δημήτρη Χαρισιάδη. Αναδημοσιεύεται από το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία.