Στη γειτονιά μας σαρώνει η γρίπη των πτηνών. Σε επιφυλακή η Ελλάδα

Και όμως συμβαίνει...

Εστίες γρίπης των πτηνών υψηλής παθογονικότητας επιβεβαιώθηκαν τις τελευταίες μέρες σε χώρες των Βαλκανίων και συγκεκριμένα στη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Σερβία και τη Σλοβενία, ενώ παράλληλα ανιχνεύεται με μεγαλύτερη συχνότητα η παρουσία του ιού και σε λοιπές περιοχές της Ευρώπης.

Όπως σημειώνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η πλειοψηφία των περιπτώσεων αφορά άγρια πτηνά, τα οποία ανευρίσκονται στο πεδίο νεκρά ή ημιθανή, ενώ ως αποτέλεσμα της αυξημένης κυκλοφορίας του ιού στους άγριους πληθυσμούς των πτηνών, σε όλες τις χώρες μεγαλώνει ο αριθμός εστιών σε εκτροφές πουλερικών, όπως ενδεικτικά παρατηρείται στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία.

Η γρίπη των πτηνών είναι μια λοιμώδης ιογενής νόσος. Με τις εξελίξεις αυτές και τις αναμενόμενες μετακινήσεις των μεταναστευτικών ειδών της άγριας ορνιθοπανίδας, καθίσταται ιδιαίτερα αυξημένος, ο κίνδυνος επανεμφάνισης της γρίπης των πτηνών στη χώρα μας το προσεχές διάστημα (από τον Νοέμβριο ως τον Μάιο), αναφέρουν οι επιστήμονες.

Το υπουργείο επισημαίνει ότι θα πρέπει οι πτηνοτρόφοι και οι κάτοχοι οικόσιτων πουλερικών να λαμβάνουν μέτρα βιοασφάλειας, ενώ σε περιπτώσεις αυξημένης νοσηρότητας ή θνησιμότητας των πουλερικών, οι κάτοχοί τους υποχρεούνται να ενημερώνουν άμεσα τις κτηνιατρικές αρχές για να ληφθούν τα απαραίτητα δείγματα.

Κατά τον χειρισμό άγριων πτηνών (συλλογή, μεταφορά, δειγματισμός) θα πρέπει να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα ατομικής προστασίας (γάντια μιας χρήσης, καθαρισμός και αντισηψία χεριών). Συνιστάται, τέλος, σε επαγγελματίες που συγκαταλέγονται στις ομάδες υψηλού κινδύνου, (όπως κτηνιάτρους, πτηνοτρόφους, χοιροτρόφους, σφαγείς και γενικά άτομα που έρχονται σε συστηματική επαφή με πτηνά ή χοίρους) να εμβολιαστούν κατά της εποχικής γρίπης, ως μέτρο μείωσης της πιθανότητας ανασυνδυασμού και ανάδυσης ενός νέου πανδημικού στελέχους.