Αποκαθιστούν όσα γκρέμισε η φύση… Σε μία από τις πιο σημαντικές οχυρωμένες πόλεις της Μεσογείου…

Πολιτισμός

Το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο ομόφωνα ενέκρινε το σύνολο των μελετών –αρχιτεκτονικής, στατικής και γεωτεχνικής- για την αποκατάσταση του Προμαχώνα των «Επτά Ανέμων» στο Νέο Φρούριο Κέρκυρας.

Η Πόλη της Κέρκυρας αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές οχυρωμένες πόλεις της Μεσογείου και έναν από τους πλέον προβεβλημένους τουριστικούς προορισμούς της χώρας μας. Η αποκατάσταση του Προμαχώνα των “Επτά Ανέμων” εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των έργων προστασίας και ανάδειξης των οχυρώσεων που είναι σε εξέλιξη.

Το έργο της αποκατάστασης του νότιου τείχους του Προμαχώνα των «Επτά Ανέμων» στο Νέο φρούριο αφορά στην τεκμηρίωση της υφιστάμενης κατάστασης, στην καταγραφή της παθολογίας των φθορών και βλαβών του, στη διατύπωση των προτεινόμενων εργασιών. Λαμβάνοντας υπόψη την παθολογία του μνημείου, λόγω φυσικών και ανθρωπογενών παραγόντων που έχουν επιδράσει αρνητικά με την πάροδο του χρόνου, κρίθηκε ως επιτακτική ανάγκη η αποκατάσταση του τείχους στο τμήμα που έχει καταρρεύσει, προκειμένου το μνημείο, ένα από τα πιο σημαντικά τοπόσημα της Παλαιάς Πόλης της Κέρκυρας, να αποδοθεί στην τοπική κοινωνία και στους επισκέπτες του νησιού.

Με την ανέγερση του Νέου Φρουρίου στα τέλη του 16ου αιώνα, οι Ενετοί ολοκλήρωσαν το τεράστιο έργο της περιτείχισης της πόλης και μέχρι το α΄ μισό του 18ου αιώνα είχε δημιουργηθεί νέα γραμμή άμυνας, απομονώνοντας την πόλη από την ύπαιθρο και τη θάλασσα. Το Νέο Φρούριο βρίσκεται κοντά στο εμπορικό λιμάνι και αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά και καλά διατηρημένα μνημεία της οχυρωματικής αρχιτεκτονικής του 16ου – 19ου αι. στην Ελλάδα. Δυτικά κατασκευάστηκαν οι δύο προμαχώνες των «Έξι και Επτά Ανέμων», οι οποίοι συνδέονται με μεταπύργιο – συνδετήριο τείχος (cortina). Στο ανώτερο επίπεδο του φρουρίου κατασκευάστηκε το 1845 ο στρατώνας.

Μπορεί να είναι εικόνα εξωτερικοί χώροι