Το δικό του σπίτι αποκτά το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου…

Πολιτισμός

Στο συγκρότημα της οδού Πειραιώς 260, στον Ταύρο, θα στεγαστούν μόνιμα, οι παραστάσεις, οι διοικητικές υπηρεσίες του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, καθώς και οι υπηρεσίες του Οργανισμού Διαχείρισης Πολιτιστικών Πόρων.

Όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Πολιτισμού, η Πειραιώς 260 ιδιοκτησιακά ανήκει στην Εθνική Τράπεζα με την οποία το υπουργείο έχει υπογράψει το πρώτο συμφωνητικό, ώστε η Πειραιώς 260 να περιέλθει στο ΥΠΠΟΑ.

Επομένως, καλώς εχόντων των πραγμάτων, μέσα σε 12 μήνες, του χρόνου τέτοια εποχή, το Φεστιβάλ θα έχει τον δικό του χώρο και για τα γραφεία του και τους χώρους που φιλοξενεί τις παραστάσεις του.

Επίσης, από το Ταμείο Ανάκαμψης θα διατεθεί ποσό ύψους 3.000.000 ευρώ για την αναβάθμιση των χώρων λειτουργίας και υποδομών του Φεστιβάλ, στο Ηρώδειο, στην Επίδαυρο και στην Πειραιώς. Ηδη οι μελέτες για το Ηρώδειο έχουν εκπονηθεί από το Φεστιβάλ, έχουν εγκριθεί από το ΚΑΣ και το έργο έχει ενταχθεί με την ανάλογη χρηματοδότηση στο Ταμείο Ανάκαμψης και είναι σε διαδικασία η δημοπράτηση του έργου. Ανάλογη διαδικασία θα ακολουθηθεί και για τις αντίστοιχες μελέτες για την Επίδαυρο.

Σύνολο επισκέψεων 1,878 , Σήμερα 3