“Χάθηκαν” τα ερημονήσια κοντά στην Άνδρο…

Περιβάλλον

Οι εικόνες είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακές από το φαινόμενο που προκαλείται κοντά στην Άνδρο.

Η φωτογραφία δίνει την εντύπωση ότι αυτό το μικρό ερημονήσι των Κυκλάδων, αναδύεται μέσα από την θάλασσα… Το φαινόμενο του «θαλάσσιου ατμού» παρατηρείται όταν η θερμοκρασία της ατμόσφαιρας είναι πολύ χαμηλότερη σε σχέση με τη θερμοκρασία της θάλασσας, με αποτέλεσμα να «εξατμίζεται» το θαλασσινό νερό, δημιουργώντας αυτή την εικόνα.