Δεκάδες γυναίκες πάνω από 50 ετών προσπαθούν να αποκτήσουν παιδί… και με το νόμο

Κοινωνία

Μόλις τρεις μήνες από την αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου στην Ελλάδα και ήδη 300 γυναίκες άνω των 50 και ως 54 ετών έχουν υποβάλει αίτηση για να αποκτήσουν παιδί με εξωσωματική γονιμοποίηση.

“Αρκετές απο αυτές τις γυναίκες έχουν ήδη ξεκινήσει την προσπάθεια και κάποιες ήδη εγκυμονούν”, αναφέρουν οι ειδικοί.

Πλέον, το ανώτερο ηλικιακό όριο είναι τα 54 έτη, υπό την προϋπόθεση ότι οι υποψήφιες γυναίκες ηλικίας 50-54 ετών θα πάρουν ειδική άδεια από την Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής για να προχωρήσουν στη διαδικασία, αφού έχουν προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Είναι γεγονός ότι το έτος 2020 πραγματοποιήθηκαν 136 γεννήσεις τέκνων από γυναίκες ηλικίας άνω των 50 ετών. Η συντριπτική πλειοψηφία των κυήσεων, αν όχι όλες, προήλθαν από εφαρμογή μεθόδων ΙΥΑ που έγιναν στην αλλοδαπή, όπου κατέφυγαν τα υποβοηθούμενα ζευγάρια, αφού στην Ελλάδα, το νομικό πλαίσιο ήταν απαγορευτικό.

Πλέον άνοιξε ο δρόμος για να αποκτήσουν παιδί με εξωσωματική γονιμοποίηση οι γυναίκες αυτής της ηλικίας χωρίς… να ξενιτευτούν.

Σύνολο επισκέψεων 1,094 , Σήμερα 1