Ένα μάτι από πολύ ψηλά εστιασμένο στον τόπο μας…

Μία εικόνα... μία αλήθεια

Σε αυτήν τη δορυφορική εικόνα παρατηρούμε τις φρεσκό-χιονισμένες κορυφές του Ολύμπου, όπως αποτυπώθηκε από τον δορυφόρο Sentinel2.

Ακόμη η χιονοκάλυψη στα ορεινά της Ελλάδας και στον Όλυμπο είναι περιορισμένη για την εποχή. Φωτογραφία από Climatebook.