Δεν φυτρώνει πουθενά αλλού στον κόσμο… Μόνο σε αυτόν τον τόπο μας

Περιβάλλον

Αυτό το πανέμορφο κίτρινο λουλουδάκι έχει «επιλέξει» να φυτρώνει μόνο στην περιοχή της λίμνης Δοϊράνης… Πουθενά αλλού στον κόσμο…

Πρόκειται για το ελληνικό ενδημικό είδος Verbascum salicifolium (Βερμπάσκο το ιτεόφυλλο), το οποίο έχει καταγραφεί μόνο στη περιοχή της λίμνης Δοϊράνης, στο νομό Κιλκίς. Εκεί έγινε η πρώτη, σε παγκόσμιο επίπεδο, καταγραφή ενός νέου φυτικού είδους για την επιστήμη.

Η περιοχή των καταγραφών του είδους περιορίζεται αυτή τη στιγμή μόνο σε συγκεκριμένα σημεία της παρόχθιας ζώνης της λίμνης Δοϊράνης, σε μεμονωμένα σημεία και με μεγάλους πληθυσμούς, γεγονός που δείχνει πως ευνοείται από τις εδαφοκλιματικές συνθήκες της περιοχής. Για τον λόγο αυτόν χαρακτηρίζεται ως ενδημικό είδος της ελληνικής χλωρίδας καθώς και ως είδος με περιορισμένη εξάπλωση.

Είναι σε άνθηση τους μήνες Απρίιο και Μάιο.