Εντόπισαν από που ξεκινά η ζωή… Τι υποστηρίζουν οι επιστήμονες

Κόσμος

Έχουν αναπτυχθεί διάφορες θεωρίες για το πώς εμφανίστηκε η ζωή στον πλανήτη μας.

Η πλειοψηφία της επιστημονικής κοινότητας θεωρεί ως πιθανότερη πηγή προέλευσης της ζωής το Διάστημα και την μεταφορά της στη Γη και τους άλλους πλανήτες του Σύμπαντος με διαστημικά σώματα, κυρίως κομήτες, που πέφτουν πάνω στους πλανήτες διασκορπίζοντας τα δομικά υλικά της ζωής που κουβαλούν πάνω τους. Όποιος πλανήτης όπως η Γη διαθέτει τις κατάλληλες συνθήκες μπορεί να αποτελέσει ένα θερμοκήπιο ώστε αυτά τα υλικά να οργανωθούν και να εξελιχθούν σε κάποιες μορφές ζωής.

Διεθνής επιστημονική ομάδα με άρθρο της στο διαδικτυακό αρχείο επιστημονικών προδημοσιεύσεων arXiv υποστηρίζει ότι εντόπισε τα σημεία του Διαστήματος που δημιουργούνται τα δομικά υλικά της ζωής τα οποία μεταφέρονται στη συνέχεια στους πλανήτες.

Σύμφωνα με τους ερευνητές αυτά τα μόρια σχηματίζονται σε κόκκους κοσμικής σκόνης η οποία αποτελεί στη συνέχεια δομικό στοιχεία νέων αστρικών συστημάτων και γίνονται τελικά μέρος των πλανητών που σχηματίζονται σε αυτά τα συστήματα. Έτσι όπως λένε οι ερευνητές η ζωή γεννιέται στο κρύο και σκοτεινό Διάστημα και βρίσκει τον τρόπο να εμφυτευθεί στους πλανήτες ενισχύοντας έτσι την θεωρία της διαστημικής καταγωγής της ζωής αλλά προτείνοντας ένα νέο μοντέλο διασποράς της με ταχυδρόμο όχι τους κομήτες αλλά την κοσμική σκόνη.

Προηγούμενες αντίστοιχες μελέτες έχουν υποδείξει ως «μαιευτήρια» της ζωής κοσμικά φαινόμενα και σημεία του Σύμπαντος που επικρατούν συνθήκες υψηλής ενέργειας η νέα μελέτη υποδεικνύει ως σημεία γέννησης των δομικών υλικών της ζωής όπως σύνθετα οργανικά μόρια απομακρυσμένες από κοσμικά σώματα και αντικείμενα περιοχές του διαστημικού κενού στο Σύμπαν όπου οι θερμοκρασίες είναι ιδιαίτερα χαμηλές και θεωρητικά μη ευνοϊκές για την παρουσία της ζωής.