Μοναδικός βυζαντινός χρυσοκέντητος επιτάφιος…

Εμπνεύσεις... τέχνης

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΗΜΕΡΑ…

Μοναδικός βυζαντινός χρυσοκέντητος επιτάφιος, το λειτουργικό ύφασμα που χρησιμεύει ως εικόνα του Θρήνου στις ακολουθίες της Μεγάλης Παρασκευής. Αρχές 14ου αι. Δωρεά Αναστασίου και Μαρίας Βαλαδώρου. Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού.