Εσείς ξέρετε αν έχετε αρτηριακή πίεση; Πόσοι Έλληνες δεν ήξεραν ότι έχουν πρόβλημα και κινδύνευαν

Υγεία

Η υπέρταση παραμένει ο σημαντικότερος παράγοντας κινδύνου για την υγεία σας. Είναι η πρώτη αιτία καρδιαγγειακών νοσημάτων στις αναπτυγμένες χώρες και αποτελεί τον ισχυρότερο παράγοντα κινδύνου για εγκεφαλικό επεισόδιο και έναν από τους ισχυρότερους για στεφανιαία νόσο, έμφραγμα, καρδιακή ανεπάρκεια και νεφρική ανεπάρκεια.

Στην Ευρώπη περίπου το 50% των θανάτων σε άνδρες και γυναίκες αποδίδονται στα καρδιαγγειακά νοσήματα.

Σύμφωνα με την Εθνική Επιδημιολογική Μελέτη ΕΜΕΝΟ:

   -Πάνω από το 1/3 των Ελλήνων έχουν υπέρταση (περίπου 3.000.000 άτομα) και πάνω από το 1/2 των ηλικιωμένων έχουν υπέρταση.

   -30% των υπερτασικών είναι αδιάγνωστοι (περίπου 1.000.000).

   -30% έχουν επιτύχει καλή ρύθμιση με φαρμακευτική θεραπεία (περίπου 2.000.000 είναι αρρύθμιστοι).

   -Οι άνδρες και οι νεότεροι υπερτασικοί έχουν συχνότερα αρρύθμιστη υπέρταση.

Τι σημαίνει αρρύθμιστη υπέρταση

   Στο Ιατρείο: Μέση τιμή 2-3 μετρήσεων: Συστολική πίεση 140 mmHg ή υψηλότερη και διαστολική πίεση 90 mmHg ή υψηλότερη.

   Στο σπίτι: Μέση τιμή μετρήσεων μερικών ημερών. Συστολική πίεση 135 mmHg ή υψηλότερη και διαστολική πίεση 85 mmHg ή υψηλότερη.

Loading