Πριν από 200 χρόνια… Μια ιστορικής σημασίας και άρτιας τυπογραφικής ποιότητας έκδοση. Εικόνα

Πολιτισμός

Πριν από 200 χρόνια, τον Νοέμβριο του 1822, κυκλοφόρησαν τα «Ηθικά Νικομάχεια» του Αριστοτέλη, σε επιμέλεια του Αδαμάντιου Κοραή.

Ο Δάσκαλος του Γένους Κοραής προλόγισε 47 σελίδες, υπογεγραμμένες στις 3 Ιουλίου 1822, στο Παρίσι και σχολίασε το κείμενο του Σταγειρίτη φιλοσόφου περί αρετής. Τυπώθηκε από τον παρισινό εκδοτικό οίκο του Ι.Μ. Εβεράρτου και διατίθετο από τον γνωστό οίκο των Didot. Αποτέλεσε δε τον 14ο τόμο της Ελληνικής Βιβλιοθήκης, της σειράς δηλαδή αρχαίων συγγραφέων που ο Κοραής εξέδιδε προγραμματικά μεταξύ 1805 και 1827.

Τα «Ηθικά Νικομάχεια» του 1822 κυκλοφόρησαν σε 1.000 αντίτυπα, τρία εκ των οποίων βρίσκονται στις Ειδικές Συλλογές της Βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλήνων. Ορισμένα αντίτυπα φέρουν πρόσθετη χαλκογραφία αγάλματος του καθήμενου και σκεπτομένου Αριστοτέλη (ευρισκόμενου στο Palazzo Spada της Ρώμης). Ωστόσο, ακόμη το 1839 υπήρχαν αδιάθετα 392 αντίτυπα στην αποθήκη του παρισινού οίκου Hachette. Σε αυτήν πάντως την έκδοση βασίστηκε η γαλλική του Fr. Thurot («La Morale et la Politique d’Aristote», Παρίσι, Didot, 1823).

Τα «Ηθικά Νικομάχεια» του 1822, με τη φροντίδα του Αδαμάντιου Κοραή, αποτελούν μια ιστορικής σημασίας και άρτιας τυπογραφικής ποιότητας έκδοση.

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.