Τραγικό… Έκανε μακρύ ταξίδι για να αφήσει την τελευταία πνοή του… στα ηλεκτροφόρα καλώδια

Μία εικόνα... μία αλήθεια

Οι Αργυροπελεκάνοι πεθαίνουν στα ηλεκτροφόρα καλώδια

Στην περιοχή Τουρλίδας, στη Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου, εντοπίστηκε ένας Αργυροπελεκάνος νεκρός, κάτω από γραμμή μεταφοράς ενέργειας.

Το άτυχο πουλί φαίνεται ότι κατέληξε έπειτα από πρόσκρουση σε γνωστή για την επικινδυνότητά της γραμμή μεταφοράς ρεύματος, ενώ στο συγκεκριμένο σημείο δεν υπάρχει καλός φωτισμός, γεγονός  που επιδεινώνει την κατάσταση.

Η πρόσκρουση σε ηλεκτροφόρα καλώδια αποτελεί σημαντική απειλή για τους Αργυροπελεκάνους και άλλα μεγάλα υδρόβια πουλιά. Ειδικά κατά τις νυχτερινές ώρες, τα καλώδια δεν είναι διακριτά κι έτσι πολλά πουλιά προσκρούουν σε αυτά με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό ή και τον θάνατό τους.

Είναι ενδεικτικό ότι το 50% των γραμμών μεταφοράς ρεύματος εντός των Εθνικών Πάρκων Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου και Αμβρακικού Κόλπου είναι επικίνδυνα για τους Αργυροπελεκάνους και άλλα είδη πουλιών που αναπαράγονται εκεί, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη που υλοποίησε η ομάδα της ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ.

Από τα 14,7 χιλιόμετρα δικτύου μέσης τάσης που εξετάσθηκαν στο πλαίσιο της μελέτης, τα 7,4 χλμ βρέθηκε πως είναι επικίνδυνα για τα πουλιά και ιδιαίτερα τους Αργυροπελεκάνους. Εκτιμάται δε ότι στις περιοχές που μελετήθηκαν, οι θάνατοι Αργυροπελεκάνων σε ετήσια βάση αναλογούν τουλάχιστον στο 4% του τοπικού πληθυσμού του είδους.

Με στόχο τον μετριασμό της σοβαρής αυτής απειλής, η ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ βρίσκεται ήδη σε συνεννόηση με τον ΔΕΔΔΗΕ σχετικά με την ανάγκη άμεσης εγκατάστασης ειδικών σημαντήρων κατά μήκος των γραμμών εντός κρίσιμων για την αναπαραγωγή των Αργυροπελεκάνων περιοχών. Φωτογραφία Νίκος Νούλιας από Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία.